Congres Abonneren
×

Behandeling van psychische problemen in huisartsenpraktijk en basis-ggz

Trimbos: Vernieuwde zorgpaden psychische problemen eerstelijns nu in overeenstemming met actuele ontwikkelingen.

Recent zijn de zorgpaden voor psychische problemen die vaak voorkomen in de huisartsenpraktijk vernieuwd. Ze zijn meer in overeenstemming gebracht met de ggz-veranderingen en de laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Dit artikel geeft een overzicht van de uitgangspunten en belangrijkste kenmerken van de vernieuwde paden.

In de brochure “Bouwstenen voor zorgpaden in de basis-ggz” staan de zorgpaden voor depressie, angst, problematisch alcoholgebruik en slaapproblemen (zie www.eerstelijnsggz.nl). Recent zijn deze zorgpaden herzien. Ze zijn gebaseerd op stepped care en matched care. Stepped care betekent lichte interventies waar het kan, gevolgd door intensievere interventies waar het moet. Periodieke evaluatie is nodig om te bepalen of er sprake is van herstel. Matched care staat voor het afstemmen van de behandeling op kenmerken van de patiënt, zoals de ernst van de problematiek, mentale en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften van de patiënt. Belangrijk is dat de patiënt zo snel mogelijke bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling krijgt, ter voorkoming van onder- of overbehandeling.

Een ander belangrijk principe in de zorgpaden is collaborative care. Dit principe is in Nederland onderzocht, met positieve resultaten. Hierbij werken huisartsen samen met andere eerstelijns zorgverleners. De huisarts heeft de zorgregie, ondersteund door een care manager of POH-ggz (bijvoorbeeld maatschappelijk werker, verpleegkundige, psycholoog). De care manager monitort de voortgang van de hulp en biedt korte gesprekstherapieën aan. Een psychiater (vrijgevestigd of verbonden aan een instelling voor gespecialiseerde ggz) is bereikbaar voor advies en overleg. Samen met de patiënt bepalen huisarts en care manager welke stappen in de behandeling nodig zijn. Zo kan onnodig doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz worden voorkomen.

De interventies in de zorgpaden zijn gebaseerd op laatste inzichten uit onderzoek. De multidisciplinaire richtlijnen (www.ggzrichtlijnen.nl) en NHG-Standaarden (www.nhg.org) vormen daarvoor de basis.