Berichten

Huisartsen hechten grote waarde aan de apotheker in de wijk

Huisartsen beschouwen de openbare apotheker als farmacotherapeutisch expert, ze stellen prijs op rechtstreeks contact met hem voor farmacotherapeutisch overleg en ze vinden het belangrijk dat de apotheker laagdrempelig in de wijk aanwezig is. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een marktonderzoek onder huisartsen, dat Service Apotheek in het voorjaar van 2018 liet uitvoeren.

Huisartsen zijn heel tevreden over de apotheker, dat is een van de meest opvallende uitkomsten van het marktonderzoek, waaraan 159 huisartsen deelnamen. “Eigenlijk is het vanzelfsprekend om huisartsen te vragen wat ze van het werk van openbare apothekers vinden”, stelt Giel Jansen, apotheker van Service Apotheek Zenderpark in IJsselstein en lid van de franchiseraad. “Zij zijn onze belangrijkste partners in de zorg. Toch is dat volgens mij nooit eerder aan hen gevraagd. Dat maakt dit onderzoek uniek.”

En de uitkomsten mogen er wezen. Zo scoren alle apotheken gemiddeld een 8 bij de huisartsen. De Service-apothekers scoren zelfs nóg hoger. Een 8,7 bij huisartsen die weten dat hun vaste apotheker een Service-apotheker is, een 8,1 bij huisartsen die dat niet weten, constateert Iris van der Valk, algemeen directeur van Service Apotheek.

Service en goed overleg zijn de door huisartsen meest genoemde aspecten van wat een apotheek tot een goede apotheek maakt. Huisartsen hechten veel waarde aan het contact met de apotheker, legt Van der Valk uit. “Ze vinden het belangrijk om met de apotheker te kunnen overleggen. Dat is een prettige uitkomst van het onderzoek. De huisarts ziet de apotheker als medebehandelaar. Hij beschouwt hem als de farmacotherapeutisch expert, als partner met wie hij op voet van gelijkwaardigheid van gedachten kan wisselen over het farmacotherapeutisch beleid.”

Wake-up call

Huisartsen willen daarom graag vaker rechtstreeks contact met de aanwezige apotheker. Uit het onderzoek blijkt echter dat het vaak de apothekersassistent is die contact opneemt. Dat dit directe contact met de huisartsen niet altijd tot stand komt, is geen onwil van de apothekers, benadrukt Van der Valk. “Het is eerder ingeslopen in hun werkwijze. Maar deze uitkomst is voor ons wel een wake-up call. We gaan onze franchisenemers zeker vragen hoe vaak zij de huisarts spreken. Het is belangrijk dat ze zich er meer van bewust worden hoeveel prijs de huisarts stelt op het onderling contact.”

Auteur: Michel van Dijk

Download het volledige artikel hier:

Apotheker als volwaardig eerstelijns zorgverlener

De apothekers hebben zware jaren achter de rug. Vanaf 2008 is de goodwill verdampt, zijn er gedwongen overnames en soms zelfs sluitingen geweest en is er veel gediscussieerd over de toegevoegde waarde van de apotheker in het zorgproces.

In 2012 is de prestatiebekostiging van start gegaan. Apothekers vinden dat er nog een te lage vergeoding voor de zorg is. En van de 11 uitgeschreven prestaties worden momenteel slechts vier gecontracteerd in de eerste lijn bij de openbare farmacie.

In februari 2013 hebben de verkenners Rinnooy Kan & Reibestein over de stand van extramurale farmacie gerapporteerd. De 3 belangrijkste conclusies: vrije prijsvorming heeft tot een betere prijs/kwaliteit verhouding gezorgd. In de logistiek en distributie zijn er belangrijke innovaties gerealiseerd. Patiënten zijn over het algemeen tevreden met de extramurale farmaceutische zorg. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten: de zorginkoop & contractering door zorgverzekeraars geeft onvrede aan de kant van de apothekers. Het preferentiebeleid daarin is het belangrijkste knelpunt en bedreigt het bedrijfsmodel van de apotheken. De bijbehorende administratieve lasten verhogen de werkdruk, evenals de communicatie bij wijziging naar de patiënt. Ook de substitutie van bepaalde medicijnen vanuit extramuraal naar de ziekenhuizen; een merkwaardige beslissing die tegen de reguliere substitutie indruist. Tot slot werd geconstateerd dat er een gemeenschappelijk toekomstperspectief was: de apotheker als zorgverlener in een geïntegreerde eerstelijnszorg.

Het vervolg op de analyse van de verkenners heeft plaatsgevonden in het bestuurlijk overleg farmacie. Hier zijn enkele belangrijke beleidslijnen uitgezet.

Download het volledige artikel hier: