logo DEL DEF
Januari - nummer 1

Zelfredzame patiëntenpopulatie, succesvolle huisarts

“Mijn populatie is zelfredzamer geworden”, zegt huisarts Karel Bos. De publicatie van dit artikel (zie hieronder) op ons LinkedIn-kanaal maakt veel reacties los en die zijn zonder uitzondering buitengewoon enthousiast. Dat is begrijpelijk, om twee redenen.

De eerste reden wordt helder verwoord door huisarts Thao Nguyen: “Een van de belangrijkste manieren om huisartsenzorg toekomstbestendig te maken is de regie teruggeven aan de patiënt”. Waar hebben we dat ook alweer eerder gehoord? O ja: van ZZ naar GG, ofwel van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Niet medisch gaan handelen als het probleem al bestaat, maar de kern van het probleem boven tafel zien te krijgen en de patiënt ertoe bewegen dáármee aan de slag te gaan. Beginnen bij de leefstijl dus, dan begint de juiste zorg op de juiste plek.

De tweede reden heeft te maken met de terughoudendheid onder jonge huisartsen om praktijkhouder te worden. Aan het vak zelf ligt dat niet (zie hieronder), het is ‘het gedoe’ dat ze afschrikt. Niet nodig, zegt Bos. Als je als praktijkhouder voldoende aandacht besteedt aan leefstijl, krijg je vanzelf een grotere praktijk die je nog eens minder tijd kost ook. Een aantrekkelijk verdienmodel, stelt hij terecht. In de vele initiatieven die in het land worden ontplooid om de problematiek van praktijkopvolging op te lossen een argument om terdege rekening mee te houden.

Frank van Wijck, hoofdredacteur De Eerstelijns

‘Zelfredzaamheid patiënt vermindert werkdruk huisarts’

Zelfredzaamheid stimuleren. Dat is een belangrijk uitgangspunt van huisarts Karel Bos. Hierdoor is zijn werkdruk verlaagd, terwijl zijn populatie groeide.
‘Zelfredzaamheid patiënt vermindert werkdruk huisarts’

Aan het vak ligt het niet

Het merendeel van de huisartsen-waarnemers wil beslist praktijkhouder worden, maar nog niet direct na het voltooien van de opleiding. Begrijpelijk, maar ook een probleem in een situatie waarin toch al sprake is van een huisartsentekort en waarin praktijkhouders de diensten niet meer gevuld krijgen.
Aan het vak ligt het niet

Praktijkhouderschap en gedoe

Het initiatief Buurtdokters (zie hieronder) wil met een vernieuwende aanpak een antwoord bieden op de problematiek van praktijkopvolging in de huisartsenzorg. Ze noemen het zelf ‘een praktijk zonder het gedoe van een praktijk’. Vertaald: de organisatie ontzorgt de praktijkorganisatie en het praktijkmanagement. Buurtdokters en de betreffende huisarts(en) zijn fifty-fifty eigenaar.

Gelet op de terughoudendheid onder jonge huisartsen om nu de stap naar praktijkhouderschap te zetten een logische aanpak. En een die zich heel duidelijk onderscheidt van de ketenvorming die we in de mondzorg in toenemende mate zien. Daarbij zijn de tandartsen die in zo’n ketenpraktijk werken in principe inwisselbaar. In het model van Buurtdokters is dit niet het geval, want de huisarts wordt mede-eigenaar en dus ook ondernemer.

Toch lokt het artikel over Buurtdokters na plaatsing op ons LinkedIn-profiel nogal wat discussie uit. De een stelt dat praktijkhouders er beter aan zouden doen praktijkmanagers in dienst te nemen. De ander vind praktijkhouderschap juist helemaal geen gedoe. Dat het niet helpend is om continu uit te dragen dat het gedoe is, is uiteraard waar. Maar gelet op het feit dat juist dit aspect zoveel jonge huisartsen ervan weerhoudt om de stap naar praktijkhouderschap te zetten, helpt het ook niet om deze klacht te negeren. Wellicht ligt hier een rol voor de opleidingsinstituten, om niet alleen vakinhoudelijke kennis over te dragen, maar óók enthousiasme voor de praktijkuitoefening. Ook dan valt er overigens nog steeds veel voor te zeggen de discussie over het ‘gedoe’ wel aan te gaan én de diverse oplossingsrichtingen te bespreken die worden ontwikkeld om daarvoor een oplossing te vinden. En om bijvoorbeeld iemand van Buurtdokters eens een gastcollege te laten geven dus.

Frank van Wijck, hoofdredacteur De Eerstelijns

Buurtdokters: ontzorgen in praktijkovername en -management

Buurtdokters is een initiatief om de discussie over praktijkopvolging in de huisartsenzorg uit de impasse halen door een nieuw model te bieden.
Buurtdokters: ontzorgen in praktijkovername en -management
linkedin twitter facebook instagram