Gespreks- en rekentool integrale zorg kwetsbare ouderen

Succesvolle zorg voor kwetsbare ouderen is gebaat bij een integrale aanpak. Maar hoe zit het dan met de kosten en opbrengsten? Mogelijk biedt een gespreks- en rekentool daarvoor handvatten, zo blijkt uit de eerste pilots. 

De aanleiding: een integrale aanpak reikt verder dan het behandelen van aandoeningen. Het draait vooral ook om welbevinden, zelfredzaamheid, preventie en wat ouderen zelf willen: lekker leven. Dat gaat veel meer partijen aan dan alleen de eerste lijn. Nu ligt de financiering vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo en Wlz op losse onderdelen al lastig, laat staan de financiering en opbrengsten bij een integrale aanpak.

Kennismaken en vertrouwen
Als zorggroepen, professionals uit het sociale domein, gemeenten en zorgverzekeraars om tafel gaan om te spreken over zorg voor kwetsbare ouderen, waar lopen zij dan tegenaan? Hoe zitten alle stakeholders in het spel? Hoe komen zij van mooie ambitie tot concrete activiteiten? Hoe worden de kosten verdeeld? Het lastige is vaak: als de ene partij bespaart of investeert, voelt een andere partij de winst. Geen wonder dat partners koudwatervrees hebben bij integrale bekostiging van de zorg voor kwetsbare ouderen.

“Sommige spelers op het integrale toneel kennen elkaar nog niet, maar ze zijn wel tot elkaar veroordeeld. Het begint dus met kennismaken en elkaar leren vertrouwen”, zegt Jochum Deuten. Als zelfstandig onderzoeker ontwikkelt hij de gespreks- en rekentool kwetsbare ouderen samen met Marian Schoone van TNO. “Meer nog dan op de cijfers, ligt de nadruk bij deze tool op de dialoog”, zegt Deuten. Het gesprek moet leiden tot een onderbouwd plan, met draagvlak bij de betrokken partners.

Werksessies
Het instrument bestaat uit twee werksessies, met een ‘tussenbereiding’ voor de tweede sessie. “Per regio zijn er zo’n twintig deelnemers”, vertelt Deuten. Uiteindelijk komen zij tot een optelsom van zachte en harde factoren. Bij het eerste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan maatschappelijk belang of kwaliteit van leven, bij het tweede aan uren, mankracht en geld.

Deuten: “En dan is het aan iedere individuele partij om de afweging te maken: wil ik hierbij aansluiten en welke rol wil ik dan met mijn organisatie spelen? Iedereen moet daarin zijn eigen businesscase vinden. Partijen kunnen elkaar daarbij helpen.”

Auteur: Leendert Douma

Download hier  het hele artikel.

Ook in De Eerstelijns:

Alle acute zorgvragen naar één regionaal loket

Een regionaal loket dat alle acute zorgvragen ontvangt en beoordeelt…

Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost…

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars…

Uniek: POH-ggz-spoed

Als de POH-ggz een schot in de roos is binnen de huisartsenpraktijk…

Standpunt InEen nieuwe inkoopbeleid zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 bekendgemaakt.…

Nieuws van onze kennispartners:

Pilot toont belang van psychosociale zorg bij kanker

Pilot maakt kosteloze doorverwijzing van de huisarts voor psychosociale zorg bij kanker mogelijk ZonMw

ZonMW: Zelfredzaamheid heeft de toekomst

“Houd op met roepen dat iedere burger op basis van zelfredzaamheid en eigen kracht zijn eigen verantwoordelijkheid kan invullen!” – Alex Burdorf, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg ErasmusMC ZonMw