Community Abonneren
×

Lorenz Scan

De Lorenz Scan visualiseert data over:

 • Werk
 • Veiligheid
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Sociaal domein

Met de Lorenz scans wordt gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Wij hebben diverse scans zoals jeugd, wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet, GGZ, preventie curatie, welzijn en veiligheid. De presentatie van de data is daarbij zodanig geschikt gemaakt dat zij bij uitstek kunnen dienen als gespreksinstrument. Zodat partijen kunnen komen tot goede duiding en samen scherp kunnen stellen wat de gezamenlijke maatschappelijke opgave of probleemstelling is. Om vervolgens te komen tot duiding en analyse en concrete oplosssingsrichtingen. Van daaruit zijn de toepassingsmogelijkheden breed toepasbaar: de scans kunnen gebruikt worden om te komen tot verantwoording, maar kunnen ook ingezet worden als analysemodel voor het tot stand brengen van (organisatieoverstijgende) samenwerking.

Lorenz monitor

jb Lorenz ontwikkelde op basis van de meest relevante maatschappelijke thema’s op dit moment diverse monitoren die ingezet kunnen worden voor diverse doeleinden. Een monitor verschilt van een scan door de dynamische dataverversing. Telkens wanneer nieuwe data beschikbaar is, ververst de inhoud van de monitor automatisch!

Op dit moment zijn de navolgende monitoren beschikbaar:

 • monitor WvGGz
 • monitor Wzd
 • monitor juiste zorg op de juiste plek
 • monitor langdurige zorg
 • monitor maatschappelijk resultaat

Meer informatie over de inhoud van de monitoren en de verschillende toepassingsmogelijkheden voor gemeenten, zorgorganisaties en eerstelijnszorg? Neem dan contact op met ons. We verzorgen graag een demo voor u!

Meer informatie leest u hier.