Community Abonneren
×

Btw integratielevering

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de zogenoemde integratielevering. Wanneer een ondernemer zelf een goed vervaardigt en dit goed vervolgens gaat gebruiken voor prestaties die deels of geheel van btw zijn vrijgesteld, dan werd dit tot 2014 aangemerkt als een met btw belaste integratielevering.

De btw werd vervolgens geheven over de waarde van dat vervaardigde goed. Nu deze integratielevering is afgeschaft, betekent dit geen heffing van btw meer in die gevallen. Daarnaast vervalt daarmee ook het integrale recht op aftrek van btw op de kosten die met die vervaardiging van het goed gemoeid zijn. Voor extra informatie en het eerder geplaatste artikel over dit onderwerp, klik hier

Bron: Eindejaarspersbericht Ministerie van Financiën van 20 december 2013