Community Abonneren
×

Zorgthermometer biedt inzicht in zorggebruik

Vektis ontwikkelde een zorgthermometer, om nieuwe taken en een nieuwe rol voor de gemeente in de regio te ondersteunen.

Vektis, informatiecentrum voor de zorg, heeft recent een Zorgthermometer uitgebracht over zorg in de regio’s. Deze publicatie kan zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten helpen bij de veranderingen in het sociale domein. Ze krijgen de effecten daarvan beter in beeld. Wat heeft de eerste lijn eraan?

‘Het ziet er gelikt uit, keigoed’, reageerde een wethouder uit het zuiden van ons land toen hij de Zorgthermometer onder ogen kreeg. Deze bestuurder krijgt te maken met nieuwe taken en een nieuwe rol voor de gemeente. Alleen: de zorg die iemand nodig heeft, verandert niet. Of zorg nu vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt georganiseerd, de uitkomsten van een behandeling of de uitkomsten van zorg hebben effect op elkaar. Deze dwarsverbanden inzichtelijk maken is dan ook precies wat Vektis beoogt.