Community Abonneren
×

Hoe sta je in de markt?

In gesprek met Maarten Klomp en Mark van Lier over de landelijke benchmark van LOK en VHN. Hoe gebruiken zorgverleners de benchmark in de praktijk?

De LOK en de VHN zien transparantie als een manier om de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening te verbeteren. Daarom voeren zorggroepen en huisartsenposten elk jaar een landelijke benchmark uit. Hoe gebruiken zorgverleners van beide groepen de benchmark in de praktijk?

We praten met Maarten Klomp, medisch directeur van zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH), en Mark van Lier, directeur van de Centrale Huisartsenpost Westland. ‘Ik zie onze benchmark als een uitnodigende prikkel om nog meer je best te doen’, zegt Maarten Klomp. Hij spreekt over de Landelijke Benchmark voor Zorggroepen die de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg sinds drie jaar organiseert. Deze benchmark richt zich alleen op zorginhoud en meet aan de hand van de proces­ en uitkomst­ indicatoren voor de verschillende ketenzorgprogramma’s de kwaliteit van de geleverde zorg.