Community Abonneren
×

Calamiteitenbeleid in de Nederlandse ziekenhuizen: onderzoek naar de ontwikkeling en resultaten

Onderdeel van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in Nederlandse ziekenhuizen is calamiteitenonderzoek, het op basis daarvan detecteren van en acteren op risico’s in de zorg.

Onderdeel van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in Nederlandse ziekenhuizen is calamiteitenonderzoek, het op basis daarvan detecteren van en acteren op risico’s in de zorg. Er worden zowel kwalitatieve (documentenanalyse, literatuuronderzoek, interviews en case studie) als kwantitatieve (vragenlijsten) methoden gebruikt.

De resultaten worden in een openbare publicatie in de vorm van een rapport vastgelegd. Bovendien zullen resultaten in wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd. Het doel van het onderzoek is het huidige calamiteitenbeleid van Nederlandse ziekenhuizen in kaart te brengen en de invloed van organisatiecultuur op calamiteitenbeleid te onderzoeken.