Community Abonneren
×

Dreigende chaos vanwege verschillende ordeningssystemen

Dreigt er een chaos door verschillende bekostiging en geldstromen? Jan Erik de Wildt over botsende ordeningsystemen.

Landelijke werkende concurrerende zorgverzekeraars hebben verzekerden. Regionale gemeenten hebben burgers. Deze twee ordeningssystemen zijn niet op elkaar afgestemd, maar raken door de verregaande decentralisatie en extramuralisatie steeds meer in elkaar verwikkeld. Dreigt er een chaos door verschillende bekostiging en geldstromen? Jan Erik de Wildt over botsende ordeningsystemen.

De toenemende integratie van zorg, welzijn, werk & inkomen, preventie, formele en informele zorg moet leiden tot betere uitkomsten, meer tevreden klanten en meer efficiency. Daarbij werken zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer samen vanuit verschillende ordeningssystemen. Gaat dat goed samen of schuurt dat?