Community Abonneren
×

Gewenst: robuuste bekostiging huisartsen- en multidisciplinaire zorg

De huisartsenzorg en eerstelijnszorg hebben behoefte aan een helder, duidelijk uitgewerkt perspectief voor een bekostiging die samenhangt met de grote ambities.

De huisartsenzorg en eerstelijnszorg hebben behoefte aan een helder, duidelijk uitgewerkt perspectief voor een bekostiging die samenhangt met de grote ambities.

Aangezien de meeste structuurwijzigingen en decentralisaties in het zorg- en sociale domein in 2014 en 2015 worden doorgevoerd, is het cruciaal dat er een duidelijke visie en bekostiging voor de huisartsenzorg en eerstelijns-zorg komen die ook kunnen ingaan per 2015. Niet alleen om duidelijk te krijgen hoe de zorg in 2015 bekostigd gaat worden, maar vooral om het lange-termijn- perspectief helder te hebben.

Ook de samenhang met de andere zorgakkoorden in de ziekenhuizen en GGZ mag niet uit het oog worden verloren. Het belooft dus een bestuurlijk op korte termijn de uitwerking van de nieuwe bekostiging klaar te hebben.