Community Abonneren
×

Gemeenteraadsverkiezingen biedt kansen voor georganiseerde eerste lijn

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en nieuwe portefeuilles voor zorg en welzijn bieden mogelijkheden voor de lokale georganiseerde eerste lijn.

Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaatst. Dat betekent dat binnen de gemeenteraad en de colleges van burgemeester en wethouders de bordjes verhangen gaan worden. Hierbij speelt de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente een belangrijke rol. Immers: de gemeentelijke begroting zal fors toenemen en waar binnen een college eerst de portefeuille Ruimte Ordening het zwaarste telde, is dat nu zonder enige twijfel die van het Sociaal Domein. Het is een zware portefeuille met een hoog afbreukrisico door de uitvoering van de decentralisaties wat een ‘cadeau’ lijkt dat niemand echt graag wil. Dat biedt mogelijkheden voor de lokale georganiseerde eerste lijn.

Wat komt er direct of indirect op de gemeente af? In de eerste plaats de decentralisaties (overheveling van AWBZ naar Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet). Daarnaast ook het passend onderwijs en de verandering met betrekking tot de generalistische basis-GGZ. Op de achtergrond speelt de doorwerking van de directe toegankelijkheid, populatiebekostiging, de substitutie van tweede naar eerste en nulde lijn, de scheiding van wonen en zorg en de afbouw van verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen en de herpositionering van de wijkverpleging naast de huisarts. De Eerstelijns geeft tips in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.