Community Abonneren
×

Hoe centraal staat de wijkverpleegkundige in goede zorg?

Hoe centraal staat de wijkverpleegkundige in goede zorg? Help het Jan van Es Instituut met onderzoek naar de rol van de wijkverpleging.

Verzorgingshuizen sluiten, PgB-houders raken hun regie kwijt, gemeenten weten nog niet hoe ze de vraag naar huishoudelijke en verpleegkundige zorg moeten gaan beantwoorden, mensen zoeken hun heil in amateuristische hulp en degenen die zich dat kunnen veroorloven, gaan alvast zorg bijverzekeren.


Onzekerheid troef, maar in de zorgpraktijk van alledag heeft de wijkverpleegkundige een centrale rol. Hoe die rol ingebed is in de zorgpraktijk, heeft onmiddellijke invloed op de kwaliteit van zorg, de kosten-effectiviteit daarvan, en op de gezondheid en tevredenheid van de cliënt. Binnen diverse organisaties zal de inbedding en de positie van de verpleegkundige variëren en dus gevolgen hebben voor deze drie doelstellingen.

Het JVEI heeft als Triple Aim Kennisinstituut, mede op verzoek van twee eerstelijns zorgorganisaties in Maarssenbroek, een onderzoeksvoorstel uitgewerkt naar de inzet en positie van de wijkverpleegkundige en de gevolgen voor genoemde drie doelstellingen.

Onder het motto: hoe meer organisaties meedoen, des te beter de vergelijking en hoe lager de kosten, doen wij een oproep te participeren.

Wat kunt u als tegenprestatie verwachten. U krijgt inzicht in:

  • De effectiviteit van de inzet van de wijkverpleegkundige in uw setting afgezet tegen de effectiviteit in andere settings. De effectiviteit wordt uitgedrukt in de Triple Aim doelstellingen: kwaliteit, gezondheid/tevredenheid en kosten.
  • De factoren die bijdragen aan en die belemmerend zijn voor de effectiviteit van de inzet van de wijkverpleegkundige in uw specifieke situatie.
  • Hoe de kwaliteit van de inzet van de wijkverpleegkundige op strategisch, tactisch en operationeel niveau kan worden geoptimaliseerd.

Bent u bereid om uw werkwijze te onderwerpen aan een meer intensieve evaluatie, meldt u dan bij info@jvei.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Doet u mee?