Community Abonneren
×

Kwaliteitsprikkels voor ketenzorg gewenst

Het ontbreekt aan concrete afspraken tussen de eerste en tweede lijn over inhoudelijke samenwerking en substitutie, stelt hoogleraar Maureen Rutten.

Het ontbreekt aan concrete afspraken tussen de eerste en tweede lijn over inhoudelijke samenwerking en substitutie, stelt hoogleraar Maureen Rutten in De Eerstelijns. Een te sombere conclusie, volgens InEen. Verdienen zorgprogramma’s voor chronisch zieken het predikaat integrale zorg? Niet zolang de tweede lijn grotendeels buiten de contractering valt en concrete inhoudelijke afspraken over samenwerking met de eerste lijn ontbreken. Daar wringt de schoen, zegt hoogleraar Maureen Rutten. Is een bonus voor kwaliteit de oplossing?

Ketenzorg levert op korte termijn nog amper besparingen op. Dat komt niet alleen doordat de besparingen door het voorkomen van complicaties vaak pas op langere termijn zichtbaar worden, maar ook door averechtse prikkels voor zorgverleners. Goede afspraken kunnen dit voorkomen. Dat stelde Maureen Rutten, hoogleraar Economische Evaluatie van Zorginnovaties voor Chronisch Zieken bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in 2012 in haar oratie. We zijn bijna twee jaar verder. Hoe staat het er nu mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *