Community Abonneren
×

Vitalink: patiënten voeren de regie

Vitalink is het Vlaamse communicatieplatform waarop patiënten zélf bepalen welke medische gegevens ze aan wie beschikbaar willen stellen.

Vitalink is het Vlaamse communicatieplatform waarop patiënten zélf bepalen welke medische gegevens ze aan wie beschikbaar willen stellen. Eind 2013 ging het platform ‘in productie’. Het is geen centrale databank met patiëntgegevens en dus geen informatiebron. Maar het is wel een digitaal platform dat voorziet in de beveiligde uitwisseling van bestaande gegevens. Data die via Vitalink worden gedeeld, zijn lokaal opgeslagen in softwareprogramma’s van zorgverleners en welzijnswerkers. De voortvarendheid waarmee Vitalink is ontwikkeld, staat in schril contrast met de situatie in Nederland. Reden voor De Eerstelijns tot nader onderzoek.

Voor het eerst kunnen patiënten hun zorg- én welzijnsgegevens ter beschikking stellen aan alle zorgverleners die hen verzorgen, en dat in alle zorgdisciplines. Dit multidisciplinaire is uniek aan Vitalink, of zoals de initiatiefnemers het zelf formuleren: waarin Vitalink zich onderscheidt van de bestaande projecten van het eHealth-platform, is dat het duidelijk gericht is op multidisciplinaire samenwerking en op de eerstelijns gezondheidszorg. Vitalink wordt gestuurd door de sector zelf, maar gefaciliteerd door de Vlaamse overheid.