Community Abonneren
×

Brede betrokkenheid bij Woerdense wijkteams

Goede samenwerking in Woerdense wijkteams dankzij brede betrokkenheid, inclusief huisartsen en POH-ggz.

Bij een effectief wijkteam weten de teamleden elkaar makkelijk te vinden. Ook in Woerden zoeken gemeente en eerste lijn naar een geschikte aanpak om zorg en ondersteuning voor de inwoners slimmer en efficiënter te organiseren. Met Raedelijn als bruggenbouwer hebben de gemeente en Coöperatie VGZ een convenant afgesloten om dit te bewerkstelligen.

Hoe leren we elkaar kennen? Hoe gaan we beter samenwerken? Vorig jaar zomer sprak een mix van diverse professionals uit het sociale en zorgdomein met elkaar in het Eerstelijnscafé, georganiseerd door Raedelijn (ROS met als werkgebied Midden-Nederland). ‘Het bruiste van de energie, kennismaken was nodig. Met als resultaat dat iedereen erkent dat we elkaar steeds harder nodig hebben’, zegt Raedelijn-adviseur Sosja Rooijmans.

Vanuit de gemeente Woerden werd het café als een cadeautje ontvangen, zegt beleidsambtenaar Alide de Leeuw. ‘We zijn blij dat de eerste lijn zelf het initiatief nam om elkaar te ontmoeten.’ Ook Jelle Vrijsen, zorginkoper integrale zorg van Coöperatie VGZ, noemt de kennismaking prima. ‘Maar daar moet het niet bij blijven. De professionals moeten samenwerkingsafspraken maken en deze formaliseren. Het is onze rol om dat proces te faciliteren.’

De gemeente en Coöperatie VGZ hebben onlangs een convenant gesloten, waarin beide partijen streven naar een wijkgerichte aanpak om hulpvragen van bewoners in samenhang te laten beantwoorden. ‘We hebben kritisch naar dit convenant gekeken’, zegt Vrijsen. ‘Het gaat bij ons ook om samen zelfredzaam zijn, om participatie en gezondheid. We gaan niet alleen uit financiële overwegingen een nieuwe aanpak bedenken.’