Community Abonneren
×

Apotheker als volwaardig eerstelijns zorgverlener

Apotheker zet goede stappen om de toekomstige specialist voor farmaceutische zorgverlening te worden.

De apothekers hebben zware jaren achter de rug. Vanaf 2008 is de goodwill verdampt, zijn er gedwongen overnames en soms zelfs sluitingen geweest en is er veel gediscussieerd over de toegevoegde waarde van de apotheker in het zorgproces.

In 2012 is de prestatiebekostiging van start gegaan. Apothekers vinden dat er nog een te lage vergeoding voor de zorg is. En van de 11 uitgeschreven prestaties worden momenteel slechts vier gecontracteerd in de eerste lijn bij de openbare farmacie.

In februari 2013 hebben de verkenners Rinnooy Kan & Reibestein over de stand van extramurale farmacie gerapporteerd. De 3 belangrijkste conclusies: vrije prijsvorming heeft tot een betere prijs/kwaliteit verhouding gezorgd. In de logistiek en distributie zijn er belangrijke innovaties gerealiseerd. Patiënten zijn over het algemeen tevreden met de extramurale farmaceutische zorg. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten: de zorginkoop & contractering door zorgverzekeraars geeft onvrede aan de kant van de apothekers. Het preferentiebeleid daarin is het belangrijkste knelpunt en bedreigt het bedrijfsmodel van de apotheken. De bijbehorende administratieve lasten verhogen de werkdruk, evenals de communicatie bij wijziging naar de patiënt. Ook de substitutie van bepaalde medicijnen vanuit extramuraal naar de ziekenhuizen; een merkwaardige beslissing die tegen de reguliere substitutie indruist. Tot slot werd geconstateerd dat er een gemeenschappelijk toekomstperspectief was: de apotheker als zorgverlener in een geïntegreerde eerstelijnszorg.

Het vervolg op de analyse van de verkenners heeft plaatsgevonden in het bestuurlijk overleg farmacie. Hier zijn enkele belangrijke beleidslijnen uitgezet.