Community Abonneren
×

Gezamenlijke scholing inhalatiemedicatie voor huisartsen en apothekers

Huisartsen en apothekers volgen samen scholing inhalatiemedicatie voor betere inhalatie-instructie aan patiënten.

De zorggroepen Chronos (huisartsen) en Concordant (apothekers) in regio Den Bosch boden hun leden in februari een gezamenlijke nascholing inhalatiemedicatie aan. Beide ketenpartners beogen daarmee verbetering van de kwaliteit van zorg, meer doelmatigheid én reductie van de zorgkosten. De nascholing spitst zich toe op het kiezen van het juiste middel, het juiste toedieningsapparaat en de juiste inhalatie-instructie.

Op het gebied van inhalatiemedicatie voor mensen met astma/COPD zijn er van oudsher knelpunten. Krijgt de patiënt wel het juiste middel en de juiste inhalator? Dat is belangrijk, want de ene patiënt kan krachtiger inademen dan de andere en daar moet de inhalator op aangepast worden. Wie geeft de eerste instructie aan de patiënt: de apothekersassistente of de praktijkondersteuner? Weten ze dat van elkaar? En geven ze eensluidende adviezen aan de patiënt? Onderzoek bewijst dat er wat aan schort: bijna de helft van de patiënten gebruikt de inhalatiemedicatie niet op de juiste manier. Ook de therapietrouw is problematisch, bij astma/COPD-patiënten ligt die veel lager dan bijvoorbeeld bij mensen met diabetes.

Redenen genoeg om met elkaar naar verbetering te streven, vindt Regien Kievits, kaderhuisarts astma/COPD en medisch coördinator COPD van zorggroep Chronos. ‘Het lag voor de hand om de praktijkondersteuners en apothekersassistenten erbij te betrekken. Zij geven immers instructie aan de patiënt. Ze moeten elkaar kennen, elkaar kunnen vinden en ze moeten het op dezelfde manier aan de patiënt uitleggen.’

In Nederland wordt per jaar voor 400 miljoen euro voorgeschreven aan inhalatiemedicatie. Huisarts Jan Sessink was overdonderd toen hij het bedrag hoorde. ‘Verschrikkelijk veel geld! De cijfers van onze eigen zorggroep kregen we erbij. We vinden zelf dat we goed op de kosten letten. Maar we moesten erkennen dat we nog veel dure combinatiepreparaten voorschrijven, terwijl dat niet altijd nodig is. Het kan goedkoper!’