Community Abonneren
×

Keuzevrijheid is niet hetzelfde als vrije artsenkeuze

Politiek taalgebruik verdoezelt dat keuzevrijheid niet gelijk is aan vrije artsenkeuze, constateert Jan Erik de Wildt.

Na het bereiken van het zorgakkoord op 17 april 2014 was de uitleg door partijen eenduidig behalve op dit punt: D66, CU en SGP spraken over vrije artsenkeuze, VVD-minister Schippers over keuzevrijheid. De achterliggende reden is eenvoudig. D66, CU en SGP willen dat de patiënt de keuzevrijheid houdt voor de arts en zorgaanbieder. Minister Schippers wil de zorgverzekeraars de macht geven om te besluiten welke zorgaanbieder wel en welke niet wordt ingekocht. En de patiënt kan als verzekerde de zorgverzekeraar kiezen en dus heeft men keuzevrijheid. Dus geen vrije artsenkeuze, en geen vrije zorgprofessional-keuze!

De Tweede Kamer debatteert in juni over artikel 13 van de Zvw. De Eerstelijns heeft zich over het vraagstuk gebogen, relevante actuele notities bestudeerd en deskundigen geraadpleegd. Het gaat daarbij om de ultieme vraag: heeft de burger, verzekerde, patiënt wel een vrije keuze heeft als de zorgverzekeraar voor hem kiest via selectieve zorginkoop? En is de zorgverzekeraar wel in staat om goed selectief zorgaanbieders te selecteren? Naar onze mening is het antwoord nee, omdat:

  • kwaliteit onvoldoende onderdeel is van de onderhandelingen, er is onvoldoende transparantie en de validiteit en betrouwbaarheid van de metingen zijn niet honderd procent gegarandeerd;
  • burgers weinig zicht hebben op keuzemogelijkheden, polisvoorwaarden en op het moment dat ze zorg nodig hebben niet kunnen switchen;
  • zorgverzekeraars belang hebben bij lage transactiekosten en te weinig investeren in hoogwaardige zorginkoop.

Hoe moeten we deze discussie zien?