Community Abonneren
×

Psychische eerstelijnszorg verbeteren met de nieuwe zorgpaden

Nieuwe zorgpaden verbeteren de psychische eerstelijnszorg, meldt Trimbos.

Huisartsenpraktijken en zorggroepen kunnen sinds enkele jaren met zorgpaden, ontwikkeld door Robuust en het Trimbos-instituut, bepalen hoe zij de zorg voor patiënten met psychische problemen willen organiseren. Deze zorgpaden worden nu aangepast aan de nieuwe structuur en regels in de ggz.

De huisarts of de POH-ggz identificeert en behandelt eerst patiënten met psychische klachten. Pas als er een psychische stoornis wordt vermoed die te complex lijkt voor de huisartspraktijk, komt de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz om de hoek kijken. Deze nieuwe aanpak stelt huisartsenpraktijken en zorggroepen voor een aantal vragen. Hoe geven we deze zorg vorm? Welke patiëntengroepen bedienen we en welk aanbod zetten we in? Wat doen we met e-health? Hoe werken we samen met psychologen en de gespecialiseerde zorg? Welke zaken gebeuren met de gemeente?

Multidisciplinaire richtlijnen en standaarden voor de behandeling van psychische problemen zijn er al jaren. ‘In de zogeheten “Doorbraakprojecten” hebben we vanaf 2005 deze richtlijnen geïmplementeerd en eenvoudige zorgpaden beschreven. Het gaat om een stepped care benadering: interventies zo licht mogelijk inzetten, opschalen als het nodig is, en het herstel meten. Het zorgpadenboek dat we in 2012 met Robuust hebben ontwikkeld, hielp zorgverleners om hun ggz-zorg in te richten’, zegt Gerdien Franx, senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. De omvorming van de ggz per 1 januari van dit jaar was reden om deze zorgpaden te actualiseren en moderniseren. De update gaat over de zorgpaden angststoornissen, depressie, problematisch alcoholgebruik en slaapproblemen.

‘Met deze aangepaste landelijke zorgpaden kunnen zorgverleners de zorg inhoudelijk inrichten en op eigen leest schoeien. Ze kunnen het naar eigen inzicht doen, en kiezen in hoeverre ze de zorg in hun regio willen standaardiseren.’