Community Abonneren
×

Verder na de gemeenteraadsverkiezingen: inspelen op mogelijke scenario’s

Heeft u als zorgverlener ideeën en daadkracht? Werk samen met de nieuwe gemeenteraad! De Eerstelijns schets bruikbare scenario’s.

De druk om tot een nieuwe coalitie te komen is hoog door de decentralisaties die plaatsvinden in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Medio juni 2014 zal in de meeste gemeenten wel zicht zijn op een nieuwe coalitie en wethouder. Er zijn in principe vier denkbare scenario’s als uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen.

De vier scenario’s als uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen:

  1. Oude jongens krentenbrood
  2. Oude club – nieuw gezicht
  3. Bekende in nieuw team
  4. Nieuwe speler – nieuw team