Community Abonneren
×

Zorgfusietoets: nieuwe regeling bij samengaan zorgorganisaties

Let op! Nieuwe regeling bij samengaan organisaties in de (eerstelijns) zorg. Lees alles over de zorgfusietoets.

Op 1 januari 2014 is de zorgfusietoets ingevoerd. Voor de praktijk betekent dit dat in verschillende situaties waarbij zorgorganisaties samengaan, zoals fusies, overnames of de oprichting van een gezamenlijke onderneming, de goedkeuring benodigd is van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Alertheid is geboden aangezien het niet naleven van de zorgfusietoets tot een boete kan leiden. 

De zorgfusietoets is van toepassing op eerste- en tweedelijnszorgorganisaties. Daarnaast is de goedkeuring van de NZa vereist voor het samengaan van een zorgaanbieder met een andere organisatie die niet werkzaam is in de zorg. De zorgfusietoets is een nieuwe regeling en staat los van de bestaande meldingsplicht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM toetst of organisaties te veel macht krijgen door het samengaan. Een melding bij de ACM is alleen verplicht als de organisaties gezamenlijk in een jaar een omzet van meer dan 55 miljoen euro behalen en minstens twee van de organisaties binnen Nederland een jaaromzet van ten minste 10 miljoen euro behalen.

Het doel van de zorgfusietoets is ervoor zorgen dat de overheid haar verantwoordelijkheid kan nemen wanneer de kwaliteit of de bereikbaarheid van de zorg in gevaar komt door schaalvergroting. De zorgfusietoets is dan ook niet ingegeven vanuit mededingsrechtelijke aspecten, maar vanuit kwaliteitsoverwegingen.