Community Abonneren
×

Eerstelijns patiëntonderzoek diabetes op zorggroep-, hagro- en huisartsenpraktijkniveau

BV Zorg Oude IJssel doet diepgaandere diabetes patiëntonderzoek zowel op zorggroep-, hagro- als huisartspraktijkniveau in De Eerstelijns.

Op zorggroepniveau vindt veel onderzoek plaats naar ervaringen van diabetespatiënten. Bijvoorbeeld met de CQI (Consumer Quality Index) op basis van enquête. Maar de informatie die dat oplevert is te abstract en zegt te weinig over hagro- en praktijkniveau. Dus besloot BV Zorg Oude IJssel uit Doetinchem tot diepgaander onderzoek en meer reflectie bij de resultaten. Eerste conclusies van het bijna afgeronde project: het leidt tot meer inzicht en bewustwording bij huisartsen en POH’s.

‘CQI op zorggroepniveau geeft informatie over klantenervaringen in de eerste en tweede lijn. Dit onderzoek werd al door de zorgverzekeraars uitgevoerd’, zegt kaderarts Martin Willink. ‘Je ziet dan of je als zorggroep boven of onder het gemiddelde zit. Maar op praktijkniveau kun je hier niets mee.’ Het levert een vergelijking op benchmark op regionaal niveau, maar verder is het te abstract. Zo concludeerde ook Garmt Postma, medisch directeur van BV Zorg Oude IJssel. Als eerste in Nederland besloot het tot een uitbreiding op praktijkniveau. Zelf gefinancierd. Postma: ‘We hebben in 2012 opdracht aan het onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgDNA gegeven.’

‘ZorgDNA heeft de extra vragen ontwikkeld onder de naam PACIC’, legt Erna Ruiter, kwaliteitsfunctionaris van BV Zorg Oude IJssel, uit. Dat staat voor Patiënt Assessment Chronic Illness Care. ‘Het CQI bestond uit 80 vragen, daarnaast waren er nog 20 vragen PACIC.’ Daarbij gaat het om patiëntenervaringen, beleving en verwachtingen. Patiënten werd gevraagd om antwoorden op bijvoorbeeld “werden mij keuzes in de behandeling gegeven waar ik over na kon denken?” of “werd mij een kopie van mijn behandelplan gegeven?”.

Binnen BV Zorg Oude IJssel zijn 1620 diabetespatiënten aangeschreven. De totale respons was 50 procent. Na filtering van onbeantwoorde of foutief beantwoorde enquêtes, bleven er 670 bruikbare vragenlijsten over. De resultaten van het CQI werden vergeleken met een landelijke benchmark uit 2007. In 2013 scoorde BV Zorg Oude IJssel significant beter. Erna Ruiter: ‘Dat is ook logisch. Sinds 2007 is er een hele stap gemaakt in de kwaliteit van de diabeteszorg. De zorggroepen en de POH’s hebben daar een grote rol in.’ Maar die informatie haal je niet uit de scoringslijsten. ‘Het verhaal achter de cijfertjes krijg je alleen maar als je met elkaar in gesprek gaat’, concludeert Martin Willink. ‘De ene praktijk heeft een hoge score op voetonderzoek, de ander een lage. Doen die het onderzoek dan niet of doen die het slecht? Of wordt er slechter geregistreerd?’