Community Abonneren
×

ZonMw-project: coöperatie verbindt kleine, zelfstandige eerstelijns praktijken

Opzet van een themagericht zorgcentrum voor geïntegreerde psychologische en medische zorg door ZonMw.

Onder de naam Zelfstandigheid in verbondenheid is in Ede een project afgerond voor organisatieontwikkeling van een themagericht zorgcentrum voor geïntegreerde psychologische en (para)medische zorg. Subsidie van ZonMw bood de ruimte en ondersteuning om tot een professionele opzet te komen.

Een aantal solopraktijken op het gebied van psychologische en (para)medische zorg in Ede heeft elkaar gevonden voor samenwerking in de vorm van een coöperatie, die inmiddels de naam De Binnenplaats heeft gekregen. Het doel: een organisatiemodel ontwikkelen en implementeren dat kleine, zelfstandige eerstelijns praktijken verbindt tot een geïntegreerd samenwerkend geheel. Initiatiefnemer was Jolande Zewuster, gz-psycholoog met een eigen praktijk in Ede. ‘Toen ik vanuit de tweede lijn als zelfstandige aan het werk ging in de eerste lijn, was ik bang dat ik heel eenzaam zou worden in mijn werk’, vertelt ze, ‘maar ik heb nog nooit eerder zo mooi met anderen samengewerkt. Ik wilde graag met jonge ouders werken en dat kun je per definitie niet alleen.’

De beschikbaarheid van subsidie vanuit ZonMw voor het opzetten van samenwerkingsverbanden in de eerste lijn was voor Zewuster de trigger om haar wens tot verdergaande samenwerking om te zetten in realiteit. Ze bracht alle professionals bij elkaar aan tafel waarvan zij dacht dat die hierbij meerwaarde konden hebben. ‘Sommigen kenden elkaar al jaren, anderen helemaal niet’, vertelt ze. ‘De eerste vraag was of ze commitment hadden voor samenwerking op de inhoud, wat immers meer is dan alleen over en weer naar elkaar verwijzen.’

In samenwerking tussen degenen die “ja” zeiden, werd een projectplan ontwikkeld. ‘Inhoudelijk doel werd gezamenlijke zorgprogramma’s opzetten waarin de problematiek van onze cliënten vanuit verschillende disciplines en vanuit meerdere invalshoeken kan worden behandeld’, vertelt Zewuster. ‘We willen een nadrukkelijke verbinding maken tussen somatische en psychologische zorg en tussen de zorg voor volwassenen en kinderen en jeugd. Subsidie van ZonMw maakte het mogelijk ons te laten begeleiden door externen met verstand van organisatieontwikkeling. Dit maakte een professionaliseringsslag mogelijk.’

Gaandeweg kwamen er wat nieuwe professionals bij, terwijl enkele andere afhaakten. Zewuster: ‘Het blijkt best ingewikkeld om elkaar echt te vinden in samenwerking.’