Community Abonneren
×

Bekostigingsmodel eerstelijnszorg

In december 2013 heeft de Eerstelijns een special uitgebracht over de nieuwe huisartsen- en multidisciplinaire bekostiging. Dit advies is aangeboden aan VWS, NZa en veldpartijen.

In december 2013 heeft de Eerstelijns een special uitgebracht over de nieuwe huisartsen- en multidisciplinaire bekostiging. Dit advies is aangeboden aan VWS, NZa en veldpartijen.

Op onderdelen is dit advies terug te vinden in de NZa beleidsregel. Maar dit advies gaat verder en geeft een visie op de positionering van zelfzorg in de bekostiging, de samenhang met het sociale domein, de doorontwikkeling van zorgprogramma’s en op middellange termijn naar populatie- of prestatiebekostiging.