Congres Abonneren
×

GC A ontwikkelt eerstelijns zorgconcept voor groepen met specifieke zorgvragen

Gezondheidscentrum Asielzoekers heeft eerstelijns zorgconcept ontwikkeld voor groepen met specifieke zorgvragen.

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) biedt huisartsenzorg aan asielzoekers. Op elke opvanglocatie wil zij uniforme zorgkwaliteit van hoog niveau bieden, door middel van het zorgconcept dat zij heeft ontwikkeld. Vorig jaar heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de aanbesteding opnieuw gekozen voor Menzis. Dit betekent dat GC A, onderdeel van Menzis, tot 2018 de huisartsenzorg verzorgt. Een mooie aanleiding om het zorgconcept verder te borgen en het organisatiemodel naar zelforganisatie als logische vervolgstap daarop aan te laten sluiten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaf vorig jaar na aanbesteding aan Menzis de opdracht om medische zorg aan asielzoekers te organiseren en te verzekeren in een

aparte regeling, RZA. Menzis heeft daarop de bv GC A opgericht omdat uitvoeringsorganisaties en zorgverzekeraars juridisch gescheiden moeten zijn. Op basis van de visie “Menzis Ondersteunt De Eerste Lijn” is het GC A Zorgconcept ontwikkeld. Kern van het zorgconcept: het is dicht bij de doelgroep georganiseerd en vindt zoveel mogelijk plaats in de eerste lijn. Daarbij richt het zich op zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en zelfzorg. ‘Dit zorgconcept is niet alleen geschikt voor asielzoekers’, zegt Marja Dijkstra, manager GC A. ‘Het kan als blauwdruk werken voor andere groepen met heel specifieke zorgvragen of die een drempel ervaren om van zorg gebruik te maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan wijken met veel allochtonen. Of dak- en thuislozen.’ ‘Een van de speerpunten in het zorgconcept is taakdelegatie’, zegt Dijkstra. ‘Praktijkassistenten en verpleegkundigen zitten voor in de zorglijn, nog eerder dan huisartsen. Dat betekent dat je het hele team goed moet toerusten door protocollen en trainingen en dat je hun kennis en kunde moet borgen.’ Bij GC A doen opgeleide praktijkassistenten lokaal en centraal de triage. Praktijkverpleegkundigen en consulenten ggz doen de geprotocolleerde diagnose- en behandeltaken. Hierdoor hebben de huisartsen tijd en ruimte voor complexe medische Een andere pijler is “24/7” toegang tot zorg. GC A heeft dit geregeld door inloopspreekuren op de locaties op of vlakbij de asielzoekerscentra. Een verbeterpunt daarbij is de privacy tijdens de triage op de locaties, geeft Dijkstra aan. Daar wordt samen met COA aan gewerkt. Voor goede zorg buiten de inloopuren heeft GC A een Praktijklijn ingesteld. Dat is een centraal georganiseerd medisch callcenter waar medisch-administratief medewerkers, gediplomeerde praktijkassistenten/triagisten en een huisarts werken. Asielzoekers kunnen via de Praktijklijn vragen stellen, maar ook afspraken regelen met tandartsen of de tweede lijn. ‘Door de tolkendienst kan dat allemaal in hun eigen taal’, legt Dijkstra uit.