Community Abonneren
×

ROS Groningen/Elann: ‘Helpen om vestiging en opvolging huisartsen aantrekkelijker te maken’

ROS Groningen/Elann helpt proactief bij huisartsenopvolging in de regio.

De huisartsenzorg in de regio Noordoost Groningen heeft al een aantal jaar moeite met het vinden van opvolgers voor stoppende huisartsen. De ROS in de regio (Elann) is gevraagd een proactieve rol in te nemen om te voorkomen dat de continuïteit van de huisartsenzorg in een van de dorpen op de tocht komt te staan. Toch blijft de bezorgdheid over de toekomst bestaan.

Rond 2010 speelde zich in Oost Groningen het eerste geval af van een huisarts die met pensioen ging en die grote moeite had om praktijkopvolging te regelen. ‘De vertrekkende huisarts hield wel vast aan zijn stopdatum, dus ontstond een situatie met acute nood’, vertelt Erik Volders, adviseur van Elann/ ROS. ‘Het was met name een probleem voor de zorgverzekeraar, want die is verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg. Die heeft toen met spoed bijgedragen aan de oprichting van een bv, met waarnemers en huisartsen in loondienst. Mede omdat de huisarts toen inmiddels al uit beeld was, leidde dit tot forse aanloopproblemen, die ook impact hadden op de kwaliteit van zorg. De gezamenlijke conclusie van zorgverzekeraar en huisartsenkring was: dit moeten we in de toekomst voorkomen.’ Besloten werd tot een proactieve aanpak om toekomstige opvolgingsproblemen te voorkomen. En die lagen voor de hand, verduidelijkt Volders. ‘We hebben het hier over Noordoost Groningen apotheekhoudend huisarts. Het merendeel is man, vaak met de praktijk aan huis. Van de opleiding komen vooral vrouwen die al kinderen hebben en die in of bij de stad Groningen wonen, dus dat sluit niet op elkaar aan.’ Volders kreeg de vraag een plan van aanpak op te stellen, om de situatie in kaart te brengen plus de mogelijke oplossingsrichtingen. ‘Ik kreeg met instemming van de huisartsenkring inzage in de leeftijdsopbouw van de kringleden’, vertelt hij. ‘Degenen die rond de lang ze nog wilden doorgaan.