Community Abonneren
×

‘Silostructuur doorbreken om tot echte oplossingen te komen’

Bas Van Den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij Ministerie van VWS: ‘Silostructuur doorbreken om tot echte oplossingen te komen in eerstelijns zorg’

Bas van den Dungen (1966), directeur-generaal Curatieve Zorg bij het Ministerie van VWS, is sinds maart van dit jaar primair verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg. De Eerstelijns spreekt met hem over zijn visie op de invlechting van de wijkverpleegkundige in de eerste lijn, de nieuwe huisartsenbekostiging en de doorontwikkeling van de farmaceutische zorg.

‘De eerstelijnszorg is als een rotonde in Italië’, is een van de uitspraken van Bas van den Dungen, sinds een half jaar werkzaam als directeur-generaal curatieve zorg bij VWS, tijdens het gesprek met De Eerstelijns. De vele veranderingen in ziekenhuizen en ggz, maar vooral de decentralisatie naar de gemeenten zorgen voor een dynamische situatie. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen noodzaken veranderingen. De eerstelijnszorg moet versterkt. Van den Dungen: ‘In het verleden werd de koek alleen maar groter gemaakt door meer geld ter beschikking te stellen, maar dat kan niet langer. Het geld moet worden herverdeeld en dat doet pijn en is moeilijk. Het proces is op gang, er worden stappen gezet. Het is de kunst om niet te hard van stapel te lopen, maar ook niet te langzaam, anders verandert er niets.’ In het gesprek ligt de focus op drie thema’s: de invlechting van de wijkverpleging in de eerste lijn, de nieuwe huisartsenbekostiging en de doorontwikkeling van de farmaceutische zorg. ‘De positie van de wijkverpleegkundige te maken tussen de cure en care’, zegt hij. Mensen zijn in eerste instantie verantwoordelijk om voor zichzelf te zorgen. Waar nodig door het eigen sociale netwerk en mantelzorg. Als het nodig is moet de wijkverpleegkundige en in haar kielzog de verzorgende de professionele steun bieden die nodig is.