Community Abonneren
×

Webtool helpt bij samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders

De door TNO- in opdracht van ZonMw- ontwikkelde webtool www.businesscase-eerstelijn.nl kan zorgaanbieders helpen die samenwerking gericht gestalte te geven.

In de roep om vernieuwing van de eerste lijn speelt samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders een grote rol. De door TNO – in opdracht van ZonMw – ontwikkelde webtool www.businesscase-eerstelijn.nl kan zorgaanbieders helpen die samenwerking gericht gestalte te geven.

Van Dale, die van de woordenboeken, houdt ieder jaar een “woord van het jaar”-verkiezing. Niemand zal verbaasd zijn als veel zorgaanbieders in de eerste lijn hierbij kiezen voor het woord samenwerking. ‘En gelukkig wordt er ook al enorm veel samengewerkt’, zegt Marian Schoone van TNO, die invulling gaf aan de vraag van ZonMw om een webtool te ontwikkelen voor eerstelijns zorgaanbieders en in het verlengde hiervan begeleidingstrajecten te organiseren voor hen. ‘Veel samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd door ZonMw of door zorgverzekeraars. Ook vindt heel veel plaats buiten het gesubsidieerde traject. Combinatie van huisartsen- en fysiotherapiepraktijken bijvoorbeeld, lijnen naar de thuiszorg. De huisarts is vaak de initiator of de spil, maar vaak gaat het initiatief ook uit van paramedici die zien dat ze samen meer kunnen bereiken voor patiënten. Ook zien we voorbeelden van geïntegreerde samenwerking waarbij veel meer partijen betrokken zijn: zorg en welzijn, gemeente, politie et cetera.’

Waarom dan toch een webtool? ‘Omdat veel initiatieven nu tamelijk ad hoc zijn’, zegt Schoone. ‘Grotere organisaties – bijvoorbeeld in welzijn of thuiszorg – hebben hiervoor soms gerichte kennis in huis.’ Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en dergelijke kunnen hier minder ervaring mee hebben. De webtool kan hen helpen om de juiste vragen te stellen, zoals: “Welke waarde breng ik aan voor de klant?” of “Hoe zet ik het in de markt op een zodanige manier dat het interessant is voor zorgverzekeraar of zorgkantoor?”. Schoone: ‘Vaak blijft de aanpak gebrekkig of doen de deelnemers dubbel werk. Het zit niet in de opleiding van deze mensen om te denken in termen van een businesscase of een businessmodel. Toch vraagt de huidige marktsituatie wel van hen dat ze marktgerichter worden.