Community Abonneren
×

Onderzoek naar elektronische patiëntendossiers in de huisartsenpraktijk

NIVEL onderzoek elektronische patiëntendossiers in huisartsenpraktijk: registratie opnieuw verbeterd.

Een deel van de bekostiging van de huisartsenzorg in 2013 en 2014 is afhankelijk gemaakt van de kwaliteit van de registratie in elektronische patiëntendossiers. Deze aanpak bleek in 2013 succesvol. De kwaliteit van die dossiers verbeterde significant. Het NIVEL heeft onderzocht of de dossiers dit jaar nog verder verbeterden.

Een complete, gestructureerde en uniforme registratie in de huisartsenpraktijk is essentieel voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. In 2005 is de NHG-richtlijn Adequate Dossiervorming met het EPD (ADEPD) opgesteld die aanwijzingen geeft voor een goede, uniforme registratie. Zo is het nodig om bij ieder consult een conclusie met diagnosecode of symptoomcode te registreren, allergieën bij te houden en het medicatiedossier volledig te houden. Maar nog niet alle huisartsen registreren volgens deze richtlijn, waardoor belangrijke informatie ontbreekt.

In 2013 en 2014 is daarom een deel van de bekostiging van de huisartsenzorg (de zogenoemde variabiliseringsgelden) afhankelijk gemaakt van de kwaliteit van de registratie in elektronische patiëntendossiers. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de LHV hebben gezamenlijk afspraken gemaakt waaraan praktijken moesten voldoen. Dat deze aanpak zinvol is, was te zien in 2013. In dat jaar moesten praktijken minstens zeventig procent van hun consulten voorzien van een betekenisvolle diagnose- of symptoomcode. In een voormeting registreerden 85 procent van de huisartspraktijken bij meer dan zeventig procent van de consulten een betekenisvolle code, bij de nameting (zomer 2013) deed maar liefst 99 procent van de praktijken dat.

Maar er was nog wel verdere verbetering mogelijk. Een deel van de praktijken had de registratie van episodes nog niet op orde, terwijl het gebruik van episodes in de ADEPD-richtlijn de methode voor vastlegging is. Een episode is een chronologische verzameling van verschillende soorten medische gegevens over één gezondheidsprobleem van één patiënt. Dit vergroot het overzicht van het dossier aanzienlijk.