Community Abonneren
×

Tips om regionaal een effectieve eerstelijns lobby in beweging te brengen

De eerstelijns lobby op regionaal en gemeentelijk niveau wordt steeds belangrijker. Bekijk hier de gouden lobby-tips.

Lobbyen wordt belangrijker voor de eerstelijnszorg, onder meer op regionaal en gemeentelijk niveau. De zorgsector is tegenwoordig zo complex dat problemen en dilemma’s niet meer op te lossen zijn binnen één domein. Om invloed te kunnen uitoefenen zijn medestanders nodig, vaak op verschillende niveaus. Hoe wordt u een effectieve lobbyist? Aandachtspunten voor pleitbezorgers die met overtuigingskracht en fingerspitzengefühl hun belangen onder de aandacht willen brengen.

Een lobbyist probeert met een doordacht plan van aanpak de formele besluitvorming te beïnvloeden. Een lobbyist zoekt medestanders om de richting van het beleid te kunnen bepalen. Een lobbyist probeert zijn plannen, idealen en misschien zelfs zijn dromen te verwezenlijken. De definities zijn talrijk. Elke lobbyist legt zijn eigen nuances al naargelang zijn positie in de zorg, of het nu gaat om inhoud, regelgeving of financiën. Maar voor alle pleitbezorgers geldt dat lobbyen, ook wel public affairs genoemd, in de huidige tijd steeds belangrijker wordt. In de complexe wereld van de zorg heeft u altijd andere individuen en organisaties nodig om uw doel te kunnen bereiken.

Vergeet dus het clichébeeld van de man of vrouw met de vlotte babbel die, strak in het pak, met wheelen en dealen in achterkamertjes zijn gesprekspartner probeert te overrompelen. Een lobbyist is een man of vrouw met een missie. U bent ervan overtuigd dat uw plan, uw vraag, uw thema aandacht nodig heeft. Netwerken echter – het doelgericht leggen en onderhouden van contacten met mensen die voor u van belang kunnen zijn – doet u in “vredestijd”.

Als lobbyist moet u kennis hebben van de materie. Het serieuze lobbywerk begint altijd achter uw eigen bureau met een analyse van het probleem, gesprekken met betrokkenen, het lezen en analyseren van relevante literatuur en het zo scherp mogelijk formuleren van een heldere, eenduidige boodschap. Vertaal uw belang in een maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld: de eerstelijnszorg vormt het fundament van een solidair en toegankelijk zorgsysteem. Zet uw boodschap op een A4’tje.

Een zogenoemde krachtenveldanalyse kan bij de voorbereiding een goed instrument zijn. Het is een beeld van de werkelijkheid op dát moment: wat is mijn doel? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn hun belangen en onderlinge afhankelijkheden? En wie kan ik beter op afstand houden?

Ga na wie uw gesprekspartner is. Wat is zijn voorgeschiedenis? Welke stijl hanteert hij? Is hij gevoelig voor een rechtstreekse benadering? Of brengen omtrekkende bewegingen u sneller bij het beoogde doel? Een gesprek dat “vragenderwijs” verloopt is vaak succesvoller dan de beuk erin. Probeer de verschillende belangen op één lijn te brengen. Zijn we het erover eens dat dit de goede richting is? Hoe kunnen we dit samen voor elkaar krijgen? Lobbyactiviteiten moeten besluitvormers ervan overtuigen dat óók zij met de doelstelling kunnen scoren.

Timing is een belangrijke factor. In welke fase zit het besluitvormingsproces? Hoe eerder in het proces, des te meer beïnvloeding er mogelijk is. Zet voor uzelf het besluitvormingstraject op een rijtje mét daarbij de kansrijke aangrijpingspunten.