Community Abonneren
×

Individueel zorgplan: mogelijkheid om populatiebekostiging vorm te geven

Het individueel zorgplan is in opmars. Goed nieuws voor patienten, zorgaanbieders en zorgverzekeringen.

Het IZP (Individueel Zorgplan) is in opmars. Voor patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars goed nieuws. En ook voor het ministerie van VWS want het IZP kan de basis worden voor populatiegerichte bekostiging.

Sinds 2003 kennen we zorgstandaarden voor chronische aandoeningen. De zorgstandaard Diabetes was de eerste, daarna volgden zorgstandaarden voor Cardiovasculair Risicomanagement, COPD, Obesitas, Astma bij volwassenen, Astma bij kinderen en jongeren, en CVA/TIA. Ook voor andere chronische aandoeningen zijn er nu zorgstandaarden of worden ze ontwikkeld. Alle zorgstandaarden zijn ingericht volgens het model van het CPZ (Coördinatie- platform Zorgstandaarden), destijds ingesteld door de minister om goede onderlinge afstemming te bevorderen. De taken van het CPZ zijn sinds 2013 ondergebracht bij het Kwaliteitsinstituut.

Zorgstandaarden maken een programmatische aanpak mogelijk van de zorg voor mensen met een chronische ziekte. Dat is nuttig, want zo’n aanpak is nodig om goede kwaliteit te leveren bij de toenemende zorgvraag als gevolg van het almaar stijgend aantal chronisch zieken.

Een programmatische aanpak vereist goedgeorganiseerde ketenzorg. Alle betrokken disciplines en de patiënten maken gezamenlijk afspraken over de zorg en over de organisatie daarvan. Die afspraken zijn gebaseerd op een zorgstandaard. Het perspectief van de patiënt is leidend, dus de zorgvraag staat centraal in de zorgstandaard.