Community Abonneren
×

Oneerlijke concurrentie in de eerstelijnszorg door eigen risico

Oneerlijke concurrentie in eerstelijnszorg door eigen risico. Zie hier de analyse van mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk.

Het eigen risico is een factor van belang aan het worden. Patiënten willen zelf minder snel verwezen worden naar het ziekenhuis, weigeren extra eerstelijns diagnostiek of willen niet langer in een zorgprogramma, vanwege het eigen risico of doen niet mee aan een SOA-test.

De huisartsenzorg, integrale ketenzorg en de nieuwe wijkverpleegkundige bekostiging kennen een vrijstelling van eigen risico. Dat is fijn voor de patiënten, die daarmee een drempelloze toegang kennen tot generalistische cure en care. Andere eerstelijns zorgaanbieders kennen wel een eigen bijdrage, bijvoorbeeld de apotheker, de eerstelijns psycholoog of het huisartsenlaboratorium. Daar zit een verschil in dat tot ongelijkheid kan leiden.

Immers de zorgverzekeringswet geeft recht op zorg… zoals huisartsen, verloskundigen of wijkverpleegkundigen die bieden. Dat heet de functionele omschrijving en is er voor bedoeld dat ook anderen die kunnen bieden. Dat geeft meer keuzevrijheid voor de patiënt en (enige) concurrentie op dat onderdeel van de zorg.

Nu is er bepaalde zorg die door meerdere disciplines geboden kan worden en waarbij de ene aanbieder wel een eigen bijdrage is en bij de andere niet. Dat stuurt de zorg en leidt tot oneerlijke concurrentie en geeft op zijn minst onduidelijkheid voor patiënten. Enkele voorbeelden:

Zo kan het voorkomen dat een diabetespatiënt met een depressie in een willekeurige straat op huisnummer 11 bij zorgverzekeraar VGZ die integrale ketenzorg en de diabetes-DBC en depressie-DBC heeft ingekocht, geen eigen risico hoeft te betalen. En dat een patiënt met dezelfde aandoening op huisnummer 13 die verzekerd is bij DSW of Stad Holland en die geen voorstander zijn van integrale zorg, pech heeft gehad en de zorg wel ten laste komt van het eigen risico. Dat vraagt toch om ingrijpen? Nee, stop, stop, stop! Geen vragen in de Tweede Kamer over dit onderwerp, geen incidenten politiek en ad hoc-oplossingen, geen extra regels om dit op te lossen, geen rem op innovatie voor zorgverzekeraar VGZ. Wat dan wel?

Een analyse van de mogelijkheden om met het vraagstuk van eigen risico om te gaan.