Community Abonneren
×

POH-ggz jeugd heeft belangrijke taak in het coördineren van passende jeugdzorg

POH-ggz belangrijke coördinerende taak in organisatie van jeugdzorg nieuwe stijl. Lees de ervaringen hier.

Om op de veranderingen in de jeugdzorg per 2015 in te spelen is het afgelopen jaar in de regio Zuid Oost Brabant een pilot gestart en inmiddels geëvalueerd. De Eerstelijns rapporteert over de eerste ervaringen.

In het voorjaar van 2014 startten vier zorggroepen van huisartsen (drie) en psychologen (een) met een project jeugdzorg. Daarmee werd geanticipeerd op de veranderende wetgeving per 2015. PoZoB, Psyzorg, SGE en DOH zochten direct contact met tweedelijns instellingen zoals Combinatie Jeugdzorg en GGZE, de gemeenten en zorgverzekeraars VGZ en CZ. Er is een project opgestart, een visie ontwikkeld en een stroomschema voor een eerstelijns kernteam gemaakt.

De ontwikkelde visie is als volgt. Jeugdzorg dient zorg op maat te zijn voor kinderen en jongeren. De huisarts is bij somatische en psychische klachten in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Veel problematiek van de volwassenen beginnen al in de kinderjaren. Daarom is de aandacht van de huisarts voor het pedagogisch klimaat en voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind heel belangrijk. De huisarts is gezinsarts, poortwachter en spil in de gezondheidszorg en kan contextuele zorg bieden, continuïteit waarborgen, coördineren en monitoren. De huisarts kan dat doen in een team met een POH-ggz jeugd en eerstelijns kinderpsycholoog: het eerstelijns kernteam voor kind en jeugd. De POH-ggz jeugd krijgt een belangrijke taak in het inventariseren van klachten en problemen en in het coördineren van alle zorg die nodig en passend is.

Vanuit deze visie en bovengeschetste ontwikkelingen en ervaren huisartsgeneeskundige verantwoordelijkheden ontstond de noodzaak om de huidige zorg te verbeteren en aan te passen aan de nieuwe situatie en perspectieven. Missie en doelstelling werden geformuleerd: de huisartspraktijk moet worden versterkt om goede zorg te kunnen bieden, dichtbij huis, aan kinderen en jongeren met ggz-problematiek. Tevens moeten de huisartsen worden ondersteund in de communicatie en afstemming met bijvoorbeeld school, consultatiebureau en sociale wijkteams van de gemeente.

Besloten werd een en ander uit te werken in een pilot waaraan elf gezondheidscentra en twaalf huisartspraktijken deelnamen. Binnen de regio Zuidoost Brabant werken zorggroepen PoZoB, DOH en SGE nauw met elkaar samen bij de inhoudelijke ontwikkeling van chronische zorg, via zorgvernieuwingsgelden zodat een kwartiermaker kon worden bekostigd en aangesteld (bij PoZoB leveren huisartsen een vaste bijdrage aan innovatie middels zorgvernieuwingsgelden). Later is de financiering van de regionale projectleider overgenomen door de ROS.

Huisartsen werken in multidisciplinaire zorggroepen samen met andere eerste- en tweedelijns partners zoals psychologen, onder meer bij ggz-zorgprogramma’s. Psyzorg, de regionale psychologenzorggroep, is met inzet van kinderpsychologen een belangrijke partner. Het fundament in de visie en missie wordt namelijk gevormd door het zogenaamde eerstelijns kernteam met huisarts, POH-ggz jeugd en kinderpsycholoog.