Community Abonneren
×

Verwijscentrum helpt patiënt kiezen, en ontzorgt huisarts in administratieve belasting

Guy Schulpen van zorggroep ZIO over TIPP: verwijscentrum dat patiënten helpt kiezen.

Een systeem in ontwikkeling, maar met veel potentie, zo omschrijft Guy Schulpen, medisch directeur zorggroep ZIO, het Transmuraal Interactief Patiënten Platform, kortweg TIPP. TIPP is een bemiddelingscentrum dat patiënten informeert over keuzemogelijkheden bij doorverwijzingen, die goed aansluiten op het eigen zorgverzekeringspakket. De ondersteuning helpt patiënten om gefundeerde keuzes te maken. Het biedt echter ook meerwaarde voor huisartsen en zorgverzekeraars.

Huisartsen zijn zich er steeds meer van bewust dat patiënten graag zelf kiezen door wie en waar ze geholpen worden. TIPP speelt daarop in door met de patiënt in gesprek te gaan, deze kwaliteits- en wachttijdinformatie te verstrekken en ervaringen van andere patiënten te delen. Zodat hij of zij gefundeerd kan kiezen. Voor de huisartsen betekent dit dat zij het keuzegesprek met de patiënt niet hoeven aan te gaan; het coördinatiecentrum neemt hen dat voor een deel uit handen, waardoor de administratieve belasting in de huisartsenpraktijk vermindert.

ZIO-directeur Guy Schulpen noemt nog een ander voordeel voor huisartsen: ‘Soms lopen er dingen mis in het systeem, in toegangstijd of kwaliteit. Dat leidt tot individuele frustraties die gewoonlijk binnen de huisartsenpraktijk blijven. Nu kunnen we die als groep signaleren, en vervolgens het gesprek aangaan met bijvoorbeeld een vakgroep of instelling.’

Ook interessant voor huisartsen is volgens Schulpen de op stapel staande hulp bij zogenoemde complexe zorgondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de situatie die iedere huisarts bekend zal voorkomen: op vrijdagmiddag vindt de mantelzorg of de familie dat het zo echt niet langer kan met de patiënt. Dan moet er plotseling veel geregeld worden, thuiszorg, apotheek, andere hulpverleners… De huisarts wacht dan vaak een lange en frustrerende belronde. ‘Waarom zou een coördinatiecentrum die rol niet deels van hem over kunnen nemen?’

Het pakket waarvoor je verzekerd bent, bepaalt steeds vaker bij welke hulpverlener je wel en bij welke je niet terechtkunt, en welke kosten dat eventueel met zich meebrengt. Ook hier ziet Schulpen een rol weggelegd voor TIPP. ‘Door tijdig informatie te geven, kunnen we voorkomen dat mensen in een later stadium voor onaangename verrassingen komen te staan. Dat valt nu nog wel mee, maar met de selectieve inkoop zal dat in de toekomst alleen maar ingewikkelder worden voor patiënten.