Community Abonneren
×

Gezondheidszorg en telemedicine zijn booming business

Gezondheidszorg een kostenpost of driver van de Nederlandse economie? Lees alles over booming telemedicine.

Gezondheidszorg wordt vaak gezien als een kostenpost, maar is ook een van de drivers van de Nederlandse economie. Technologische producten of concepten zijn steeds vaker ook succesvolle “exportproducten”. Tegelijkertijd zijn er in de interne Nederlandse zorgmarkt nog de nodige obstakels voor een grootschalige uitrol.

April 2014. Professor dr Nico van Meeteren houdt zijn oratie als hoogleraar fysiotherapie en fysiek functioneren met een chronische ziekte aan de Universiteit van Maastricht. Inmiddels is hij ook directeur van Health~Holland, de opvolger van de topsector lifescience and health en bouwt in opdracht van het ministerie van Economische zaken aan de public private health-samenwerking. Gezondheidszorg is big business geworden. Meer dan een miljoen mensen werken in de Nederlandse zorg. Ruim 35 duizend mensen werken in gezondheidszorg-gerelateerde bedrijven. Nederland is wereldmarktleider in mobiele apparatuur en bedrijven hebben een wijdvertakt netwerk over de gehele wereld.

Stimuleren of niet. Voor Jos de Blok van Buurtzorg, VitalHealth Software, Daan Dohmen van Focus Cura of Lucien Engelen van REshape Center for Innovation is er al sprake van een global market. Nederland is op vele gebieden een ideaal experimenteerland. Veel innovatieve (zorg)technologie, een uitstekende infrastructuur en een afgebakend ecosysteem.
April 2015. Professor dr Leonard Witkamp houdt zijn oratie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn thema is telemedicine. Hiervan is sprake als er een afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie als telecommunicatie én er tenminste twee actoren zijn betrokken bij het zorgproces, waarvan minimaal een BIG-geregistreerde zorgverlener. Anno 2013 wordt naar schatting minder dan een procent van het totale macrokader zorg besteedt aan telemedicine.