Community Abonneren
×

Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken pienter en wendbaar genoeg om in te spelen op veranderend zorgveld

HCDO dankzij nieuwe juridische structuur pienter en wendbaar in snel veranderende eerstelijnszorg.

De huisartsen in Deventer hebben een nieuwe juridische structuur opgezet waardoor de activiteiten van de huisartsenvereniging, de huisartsenpost en de zorggroep in één organisatie verenigd zijn. De nieuwe organisatie is wendbaar in het snel veranderende zorgveld. Kwaliteitsontwikkeling krijgt een impuls en de patiënt weet precies waar de organisatie voor staat.

Het verhaal speelt zich af in de regio Deventer, maar zal voor eerstelijns zorgaanbieders in andere regio’s eveneens herkenbaar zijn. Deventer kende drie huisartsenorganisaties, die onafhankelijk van elkaar communiceerden met de buitenwereld. Rond de eeuwwisseling ontstonden de huisartsenposten. Die werden voor vier regio’s – Deventer, Zutphen Apeldoorn en Winterswijk – ondergebracht in een stichting. En vijf jaar later kwamen in diezelfde vier regio’s de zorggroepen tot stand, onafhankelijk van elkaar maar wel goed met elkaar samenwerkend. ‘En zo ontstond gaandeweg de situatie waarin we als huisartsen niet meer met één mond spraken’, zegt huisarts Hans Uijen. ‘Al die organisaties waren er om de patiënt goede zorg te verlenen en ze hadden ook dezelfde achterban, maar ze hadden ieder hun eigen bestuur en dus hun eigen speerpunten in beleidsvoering. We zijn gaan nadenken over de vraag of dit wel was wat we wilden als huisartsen. Om dit helder te krijgen, belegden we conferenties waarin we de vragen voorlegden: “Wie ben je, wat wil je en hoe gaan we dat organiseren?”. En blijkbaar leefden die vragen bij velen van ons, want bijna alle huisartsen meldden zich voor die conferenties.’

Zo ontstond een boeiende dynamiek, vertelt collega Ine van Son. ‘Het bracht de betrokkenheid naar boven’, zegt ze. ‘Voor huisartsen is nabijheid belangrijk: wat we doen speelt zich af op regioniveau en zo moeten we ons werk dus ook organiseren. En we moeten wendbaar zijn voor de veranderingen in de zorg die op ons afkomen. We moeten een heldere structuur hebben voor overleg met de zorgverzekeraar, de andere zorgaanbieders in de regio en ook de gemeente. Als huisartsen red je het niet meer alleen om alles te organiseren, je hebt een groep achter je nodig die dergelijk overleg kan regelen, maar die ook een rol kan spelen in zaken als kwaliteitsontwikkeling en ICT-ondersteuning.’
Kortom, het werd tijd voor een nieuwe organisatiestructuur, die de huisartsenverenigingen, de huisartsenposten en de zorggroepen in één organisatie verenigde. Uijen en Van Son werden benoemd tot kwartiermakers om dit proces voor te bereiden. Al snel werd Linda Meijer van Gietema Legal (zie kader) erbij betrokken, om het proces juridisch en fiscaal in goede banen te leiden.’ Gelukkig bestond op bestuurlijk niveau al goed overleg tussen de drie partijen’, vertelt Uijen. ‘Dit neemt niet weg dat ieder structuur zijn eigen domein creëert en dat je dit moet opheffen om een juridische herstructurering mogelijk te maken. Bovendien kenden die organisaties verschillende juridische vormen, ook dat moesten we oplossen.’