Community Abonneren
×

Uitkomstbekostiging nog een lange weg te gaan, concludeert iBMG. Welke stappen zetten in de juiste richting?

Uitkomstbekostiging volgens iBMG niet haalbaar in 2020: welke stappen helpen wel in de goede richting?

IBMG heeft 7 aanbevelingen gedaan die de uitkomstbekostiging dichterbij brengen, maar concluderen dat 2020 geen haalbare kaart is voor brede implementatie. Wat helpt in de eerstelijnszorg?

Meerjarencontracten staan bovenaan het wensenlijstje van vrijwel alle partijen en helpen om meer rust en duidelijkheid te creëren in de (eerstelijns)zorg. Er zal ook een positieve invloed uitgaan naar het herstel van vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De driedubbele ondernemersklem waar huisartsen in verzeild zijn geraakt en de ondernemersgeest ondermijnen moet worden opgelost, voor er kans is op uitkomstBEKOSTIGING. Hierover in de Eerstelijns van mei 2015 meer. De basis is echter transparantie. Hoe kun je uitkomsten bekostigen als je niet weet wat de uitkomsten zijn? Een prikkel voor meer kwaliteit kan beter worden bereikt met een bonus dan een malus. Preventie is alleen mogelijk met meerjarenpolissen voor verzekerden analoog aan meerjarencontracten voor zorgaanbieders. En tot slot als de patiënt niet meer zelf betrokken wordt bij het eigen zorgproces en de kwaliteitsuitkomsten dan duurt het misschien nog wel 10 jaar langer.