Community Abonneren
×

Werken met de Zorgstandaard CVRM om het aantal overlijdens door hart- en vaatziekten te verminderen

Terugdringen van hart- en vaatziekten met zorgstandaard CVRM.

Een miljoen Nederlanders heeft op dit moment een hart– of vaatziekte. Eén op de vier Nederlanders overlijdt hieraan. Per dag zijn dat 107 mensen. Bij vrouwen is het doodsoorzaak nummer één. Iedere dag worden duizend mensen opgenomen in het ziekenhuis. Om dit te veranderen heeft het Platform Vitale Vaten de Zorgstandaard CVRM ontwikkeld en tevens ondersteund bij de implementatie in een aantal proefregio’s. 

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) lijkt dé oplossing om het aantal overlijdens door hart- en vaatziekten te verminderen. Specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners werken hierbij sámen met de patiënt aan zijn gezondheid om het risico op hart- of vaatziekten te verkleinen. Het gaat om voorkómen in plaats van genezen. Daarvoor is een structurele gedragsverandering bij de patiënt nodig. Voor zorgverleners betekent dit een andere manier van denken en werken. Meer samenwerken met elkaar, heldere communicatie, efficiënte en specifieke zorg en vooral sámen met de patiënt naar oplossingen zoeken. De ontwikkelde Zorgstandaard CVRM is hierbij leidend.

Tussen 2012 en 2014 zijn in een pilot vier zorggroepen gaan werken met de zorgstandaard. Onderwerpen waar men mee aan de slag ging, waren “ondersteunen van zelfmanagement” en “samenwerking tussen eerste lijn (huisartsen) en tweede lijn (cardiologen) na een hartinfarct”.
Uit de concrete ervaringen blijkt dat de prevalentie hoog is. Soms te hoog. Dan worden te veel patiënten geïncludeerd. Hiertoe zijn afspraken gemaakt om de inclusie te beperken tot de noodzakelijke patiënten. Ook is er afgesproken om bij de vormgeving van het zorgprogramma uit te gaan van de patiënt: de ziekte moet in het leven passen en niet andersom.