Community Abonneren
×

‘Laat zien wat je als eerste lijn allemaal in huis hebt’

Zeldzaam: afspraken huisarts, cardioloog, neuroloog, vaatchirurg over terugverwijzen CVRM-patiënten naar eerste lijn.

Onder leiding van huisarts en kaderarts hart- en vaatziekten Claudia Lobo hebben huisartsen, cardiologen, neurologen en vaatchirurgen in de regio Nijmegen afspraken gemaakt over de terugverwijzing van CVRM-patiënten naar de eerste lijn. De bezegeling van de transmurale afspraken op 1 april 2015 ging gepaard met feestelijk tromgeroffel. Initiator Lobo blijft er laconiek onder: ‘Nu moeten we het gaan waarmaken.’

Afspraken tussen huisartsen en maar liefst drie specialismen uit de tweede lijn. Uniek voor de regio, maar ook elders een zeldzaam fenomeen. Hoe moeilijk was dat?
‘Toen ik iedereen bij elkaar had – dat was wél moeilijk – bleek dat er heel goed inhoudelijke afspraken te maken waren. Als je maar sterk focust op het belang van de patiënt en duidelijk maakt dat huisartsen geen afpakkertje spelen’, vertelt initiator Claudia Lobo. ‘Wat ons voor ogen staat is een vloeiend verloop tussen het ziekenhuis en de eerste lijn. Die aansluiting, die flow is van cruciaal belang. Want die zorgt ervoor dat er geen patiënten tussen wal en schip vallen.’
Lobo geeft het voorbeeld van iemand die een herseninfarct heeft gehad, hersteld is en alles weer kan. Als de patiënt toch angstig blijft, wordt hij in het ziekenhuis verwezen naar de medisch psycholoog. Die problemen moeten ook in de eerste lijn goed overgenomen worden. ‘Breed blijven kijken naar de gevolgen op langere termijn, is een belangrijk aspect geweest tijdens de onderhandelingen. Ik heb gemerkt dat de medisch specialisten heel erg openstonden om dat gesprek aan te gaan.’

Als het hart weer stabiel is, hoeven mensen niet onder controle in het ziekenhuis te blijven. Dan zijn ze beter af bij de huisarts, die gewend is met een brede blik te kijken: je hart is wel weer in orde, maar zijn er andere dingen waarnaar ook gekeken moet worden? Die totaalblik die eigen is aan de huisarts, is in dit stadium van het herstelproces belangrijk voor de patiënt. Er klinkt passie door als Lobo zegt: ‘Die aansluiting tussen je orgaan en de rest van je lichaam, van je bestaan, dáár wil ik graag een bijdrage aan leveren.’

Lobo is huisarts en kaderarts hart- en vaatziekten bij OCE (Organisatie voor Chronische EerstelijnsZorg). Dat is een dochter van CIHN (Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen), waarbij meer dan 230 huisartsen zijn aangesloten. Lobo trad bij de onderhandelingen – die tweeënhalf jaar duurden – op als vertegenwoordiger van die grote groep huisartsen. Toen ze de verantwoordelijkheid op zich nam en de specialisten ervan verzekerde dat huisartsen toegerust zijn om als hoofdbehandelaar op te treden, kwam er schot in. ‘Met het ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement waarmee wij hier werken, zijn huisartsen daar veel beter dan vroeger op ingesteld.’