Community Abonneren
×

Zorgprogramma “brede ggz” is laagdrempelig, kwalitatief goed, en met zelfzorg door e-health

Start zorgprogramma brede ggz in samenwerking met Trimbos, SGE zorg en zorggroep DOH.

Van alle thema’s binnen de zorg is de ggz misschien wel het meest in beweging is. De trend in de zorg is om te organiseren vanuit het principe generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. In de regio Zuid Oost Brabant is daartoe een zorgprogramma “brede ggz” in ontwikkeling. 

In het ggz-akkoord 2013 is afgesproken dat de intramurale bedden in de ggz in tien jaar tijd met dertig procent zullen worden gereduceerd. Dit past in de huidige maatschappelijke visie om psychische problematiek waar mogelijk te normaliseren en ggz-patiënten beter te integreren in de maatschappij. Er is daarnaast een trend om patiënten meer klachtgericht en minder diagnosegericht te benaderen. Dat sluit aan bij de benadering van de (generalistische) eerstelijnszorg.

Om de toenemende vraag naar ggz-zorg het hoofd te bieden stellen steeds meer huisartsen een praktijkondersteuner ggz aan. Dat is inmiddels in meer dan 35 procent van alle huisartsenpraktijken gerealiseerd. Een stap verder is om binnen de Module POH-ggz gebruik te maken van de drieplus-regeling voor consultatie en e-health. En vervolgens komt een transmuraal zorgprogramma ggz. Deze zogenoemde “brede ggz” voorziet in een laagdrempelige en kwalitatief goede toegang voor de psychosociale problemen, normalisatie van zorg waar mogelijk, meer zelfzorg door e-health en substitutie van specialistische- naar basis-ggz en vervolgens naar de huisartsenpraktijk. In de regio Zuid Oost Brabant heeft PoZoB al enige jaren een transmurale DBC en starten DOH en SGE dit jaar met de “brede ggz”. Bij de ontwikkeling van het DOH-zorgprogramma trad dr Gerdien Franx van het Trimbos-instituut op als projectleider. Het zorgprogramma brede ggz borduurt voort op enige jaren positieve ervaring met het zorgprogramma depressie.

De DBC wordt in eerste instantie gefinancierd in segment 3 van de beleidsregel huisartsen- en multidisciplinaire zorg. Partijen gaan er van uit dat het zorgprogramma in de toekomst in segment 2 zal worden opgenomen. De zorg wordt gecontracteerd door de preferente zorgverzekeraars VGZ en CZ en gevolgd door de verre zorgverzekeraars. Vanaf 2017 zijn de zorgverzekeraars volledig risicodragend over de ggz-kosten in de Zvw en met dit programma kunnen zorgverzekeraars ervaring opdoen.
Op basis van ervaringen van PoZoB, literatuuronderzoek en eigen inschattingen wordt de komende jaren een oplopende inclusie verwacht van drie tot zes procent. Vanwege de inschattingen en onzekerheden is afgesproken dat er over het eerste jaar nacalculatie plaatsvindt.