Community Abonneren
×

Meer zelfredzaamheid, betere levenskwaliteit dankzij ergotherapie thuiswonende dementerenden

Ergotherapie voor thuiswonende dementerenden levert minder belasting mantelzorgers en lagere zorgkosten op.

Ergotherapie voor thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers blijkt veel op te leveren: meer zelfredzaamheid bij ouderen met dementie, minder belasting van hun mantelzorgers en lagere zorgkosten voor de maatschappij. ‘Zó veel, dat het ook ons heeft verbaasd’, zegt directeur-bestuurder Theo van der Bom van Ergotherapie Nederland.

Kleding in de juiste volgorde van aantrekken klaarleggen. Met foto’s, aanduidingen op papier, stickers, kleuren of pijltjes duidelijk maken hoe het koffiezetapparaat te bedienen en waar de koffiekopjes staan. Mantelzorgers oplossingen bieden voor dagelijkse activiteiten die problemen opleveren. Het zijn typische voorbeelden van hoe een ergotherapeut eraan kan bijdragen dat een oudere thuiswonende patiënt met dementie blijft functioneren in zijn eigen omgeving en zo bovendien de mantelzorger minder belast.
‘De meeste mensen met dementie vragen zich immers voortdurend af waar ze iets ook alweer hadden neergelegd of waar ze iets kunnen vinden’, zegt Theo van der Bom, directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland. ‘Ze hebben moeite met het beginnen van of in de juiste volgorde uitvoeren van een activiteit. Dat zie je bijvoorbeeld bij het aankleden, koffiezetten en het bedienen van huishoudelijke apparaten.’

In 2013 en 2014 werd respectievelijk 27,4 miljoen en 30,2 miljoen euro uitgegeven aan ergotherapie in ons land. Ergotherapie Nederland, de brancheorganisatie van en voor ergotherapeuten, vroeg zich af wat het rendement is van deze investering. Van der Bom: ‘Mede in het kader van kostentransparantie hebben wij SEO Economisch Onderzoek gevraagd de waarde van ergotherapie in beeld te brengen. Via een literatuurstudie en kosten-batenanalyses lieten we onderzoeken wat het rendement is van ergotherapie voor ouderen met dementie en voor kinderen met schrijfproblemen. De resultaten? Zowel SEO Economisch Onderzoek als Ergotherapie Nederland had niet verwacht dat de winst zó groot zou zijn.’

De cijfers bij “dementie” spreken boekdelen: voor elke euro die wordt besteed aan de behandeling van thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers, krijgt de maatschappij 7,40 tot 11,80 euro terug. Behandeling van alle geregistreerde thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers levert jaarlijks netto maatschappelijk baten op van 140 tot 236 miljoen euro.