Community Abonneren
×

Van flipperkast naar ladekast in de huisartsenzorg met kwaliteitssysteem voor 24-uurs huisartsenzorg

Lees alles over het geïntegreerd kwaliteitssysteem HaZo24 voor de 24-uurs huisartsenzorg.

Als de huisartsenzorg steeds meer een 24-uurs karakter krijgt vanwege de combinatie tussen praktijkvoering, huisartsenpost en chronische zorg, is het dan niet logisch te werken met een geïntegreerd kwaliteitssysteem voor het complete etmaal? Die vraag van zes huisartsenorganisaties leidde tot HaZo24.

‘Ik had als huisarts dikwijls het gevoel achter een flipperkast te staan. Van alle kanten kwamen balletjes op me af. Natuurlijk, meestal belandden de balletjes uiteindelijk op de juiste plaats, maar vaak was het proces onoverzichtelijk. Inmiddels is de flipperkast vervangen door een ladekast: ik weet precies welk balletje zich bevindt in welke lade.’
Aan het woord is Eric Cremers van Huisartsenpraktijk Arcade in Tegelen. De ladekast is een metafoor voor HaZo24, een afkorting van “huisartsenzorg 24 uur per dag” en de benaming voor het geïntegreerde kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld op initiatief van zes huisartsenorganisaties. Dat gaat om Cohesie (Noord-Limburg), Meditta (Westelijke Mijnsteek en Midden-Limburg), ZIO (Maastricht-Heuvelland), HuisartsenOZL (Oostelijk Zuid-Limburg), PoZoB (Zuidoost-Brabant) en HONK (Noord-Kennemerland).

‘Huisartsenzorg beweegt zich steeds meer in de richting van 24-uurszorg’, vertelt Geert Philipsen over de aanleiding van het nieuwe kwaliteitssysteem. Behalve voorzitter van de Raad van Bestuur bij Cohesie is hij voorzitter van de stuurgroep HaZo24. ‘Je hebt het over de huisartsenpraktijk, het werk op de huisartsenpost en het toenemende aantal diagnose behandelcombinaties die nodig zijn om samen met andere zorgverleners chronische zorg te leveren. Het is belangrijk op al die verschillende terreinen bijvoorbeeld te kunnen beschikken over dezelfde protocollen en te werken volgens dezelfde kwaliteitseisen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief voor het NHG-kwaliteitskeurmerk, de NHG-Praktijkaccreditering.’

Huisarts Cremers: ‘HaZo24 maakt processen inzichtelijk en beheersbaar. Neem het voorraadbeheer. Je wilt bijvoorbeeld niet te veel ampullen hebben, omdat dan het risico bestaat dat de inhoud ervan verloopt. Je wilt er ook niet over te weinig beschikken, want dan loop je de kans dat je misgrijpt. Het managementondersteuningspakket dat wordt gebruikt in HaZo24, geeft je eens in de zoveel tijd een seintje: controleer je ampullenvoorraad.’