Community Abonneren
×

De huisarts houdt de regie bij de Consultatieve Dienst en de kosten zijn lager

Dankzij consultatieve dienst kan de zorg van ggz-patiënten in de helft van de gevallen in de eerste lijn blijven.

Huisartsen en POH’ers ggz die bij twijfel over diagnose, behandeling en eventueel verwijzing van een ggz-patiënt kortstondig de hulp kunnen inroepen van een psychiater of verslavingsarts. De Consultatieve Dienst van Transparant Next blijkt een schot in de roos te zijn, want aanzienlijk meer ggz-patiënten kunnen zo zorg blijven krijgen in de huisartsenpraktijk.

Huisartsen of POH’ers ggz die gebruikmaken van de Consultatieve Dienst, wensen in 51 procent van de gevallen diagnostiek en een behandeladvies. In dertig procent van de consultaties vragen ze medicatieadvies en bij vijftien procent draait het alleen om diagnostiek. De meest beproefde vorm binnen de Consultatieve Dienst is dat de huisarts of POH-ggz de patiënt maximaal drie keer een psychiater of verslavingsarts laat bezoeken die werkzaam is in een netwerk rondom de huisartsenpraktijk. Daarna geeft die laatste een advies. In het andere scenario, waarvan in vijftien procent van de gevallen sprake is, vraagt bijvoorbeeld de huisarts telefonisch, per e-mail of persoonlijk aan een psychiater om een behandeladvies.
Dankzij de Consultatieve Dienst kan de zorg in maar liefst de helft van de gevallen worden voortgezet in de eerste lijn, zo blijkt uit de evaluatie van de eerste 220 consultaties.

Psychiater Liesbeth van Londen kan worden beschouwd als initiatiefnemer van de Consultatieve Dienst. Zij zegt: ‘Nadat ik bij GGZ Rivierduinen had gewerkt, ging ik in het vorige decennium als zelfstandig gevestigd psychiater aan de slag in Gezondheidscentrum Wantveld in Noordwijk. Opeens zat ik dicht bij een huisartsenpraktijk en schoten huisartsen mij aan met vragen over sommige van hun ggz-patiënten. Het leidde ook tot een maandelijks ggz-overleg tussen psychiater, huisartsen, psychologen en maatschappelijk werk. De kennisoverdracht was goed voor de behandeling van ggz-patiënten in de eerste lijn en zorgde er ook voor dat zorgverleners uit de eerste en tweede lijn elkaars denkwijzen leerden kennen.’

Achteraf kan worden gesteld dat het de eerste contouren waren van de huidige Consultatieve Dienst. Van Londen: ‘Na een aantal jaar in Gezondheidscentrum Wantveld hebben wij met een aantal collega’s Transparant opgericht, een centrum voor ggz in Leiden. Samen met de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben we vaak gesproken over onder meer de herordening in de ggz-structuur. De huisartsenpraktijk heeft extra functionaliteiten nodig om de substitutie die hierin besloten ligt te kunnen vervullen. Zo kwamen we onder meer op het idee een aparte consultatieve dienst voor huisartsen in te gaan richten. Concreet: consultatie van de psychiater of verslavingsarts door de huisarts of POH-ggz.’