Community Abonneren
×

Project voor integrale geboortezorg vormt een zorgcirkel om moeder en kind

‘Straks is er geen eerste, tweede of derde lijn meer, maar gewoon één lijn’. Lees alles over het project integrale geboortezorg.

Acht jaar geleden begon de samenwerking in het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. De partners hebben elkaar intussen gevonden en leren waarderen. Tijd om de samenwerking in formele banen te leiden en om door te groeien naar een professionele organisatie met bindende afspraken.

Verloskundige Simone Vankan heeft aan één zin genoeg om de essentie te vatten: ‘Door goed samen te werken, kun je de best mogelijke en meest complete zorg leveren die zwangere vrouwen en hun ongeboren kind nodig hebben.’ Vankan is als voorzitter van het voorlopige bestuur de formele opdrachtgever van het project “VSV WKZ, Verloskunde op één lijn”. De aanleiding tot het project is de honorering van de aanvraag van de module integrale geboortezorg door VSV WKZ . Vankan: ‘Wij willen als VSV-partners ketenzorg bieden waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn en we willen complementair zijn aan elkaar. Dan is een volgende stap noodzakelijk: vrijblijvendheid maakt plaats voor bindende afspraken. Er moet bestuurlijk een klap op worden gegeven, want voor vervolgstappen heb je een stevig fundament nodig.’

Het project is een ruggensteun bij de daadwerkelijke realisatie van integrale zorg binnen de keten van geboortezorg. Dat gaat fasegewijs. Het eerste doel is het bouwen van een formele organisatie. En het tweede het in kaart brengen van de zorgpaden en het opstellen van VSV-protocollen. Beide doelen moeten gehaald zijn op 15 december 2015. Een ambitieus tijdspad. Want, zo staat in het projectplan, langer dan een zwangerschap mag een project niet duren. Plannen die nu gemaakt worden, zijn immers vaak na een jaar alweer achterhaald. Voor de totstandkoming van een integraal geboortezorgtarief start een volgend deelproject in 2016. De deelprojecten die in 2015 lopen, zijn een goede voorbereiding hierop, want ze maken alle aspecten rondom het integraal tarief duidelijk.

Het valt projectleider Walter Stuifzand op hoe positief en gelijkwaardig alle VSV-partners samenwerken. Het is een gevarieerd gezelschap dat bestaat uit eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen, kraamverzorgenden, obstetrie- en gynaecologieverpleegkundigen, echoscopisten, neonatologen en perinatologen. Allen scharen zich achter het hoofddoel: het verhogen van de kwaliteit van zorg tegen lagere kosten, met als resultaat een lagere babysterfte.