Community Abonneren
×

‘Zorginnovaties moeten vooral functioneel zijn’

Fabrizio Greidanus, InnovatieWerkplaats: ‘Zorginnovaties die ons werk uit handen nemen zijn eigenlijk contradictoir’

Fabrizio Greidanus geeft leiding aan de InnovatieWerkplaats van ZuidZorg, de grootste extramurale zorgaanbieder in Zuidoost- Brabant. Vanaf 2013 onderzoekt men hier het nut van innovaties zoals slimme apps, screen-to-screen zorg, track-en-tracesystemen en zorgrobots. Greidanus moet heel wat weerstanden overwinnen. Opmerkelijk genoeg vaker bij zorgprofessionals dan bij cliënten.

Officieel heet zijn functie kwartiermaker InnovatieWerkplaats. Greidanus: ‘In de oorlog trokken kwartiermakers voor de troepen uit om de tenten op te zetten en te zorgen dat er eten was voor de soldaten. Ik ontwikkel een nieuw onderdeel van de organisatie en zorg voor middelen, structuren en ideeën.’
Het kleine team van de InnovatieWerkplaats is direct onder de raad van bestuur geplaatst zodat het met een grote mate van vrijheid allerlei zaken kan uittesten. Daarnaast voert de Werkplaats opdrachten uit voor derden, bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Zitten zorgbehoeftige mensen wel te wachten op een zorgrobot of een slimme app?
Greidanus verblikt noch verbloost bij die vraag. ‘Waar het in essentie om draait is dat mensen comfortabeler, gezonder en gelukkiger thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met innovaties kunnen we daaraan bijdragen. Twaalf jaar geleden was ZuidZorg een van de eerste zorgorganisaties die beeldzorg introduceerden. Dat was in de tijd van die oude computerbakbeesten waar je weinig mee kon. Wij hebben een groep ouderen een tablet gegeven met de boodschap: gebruik dat oude ding drie maanden niet, want met dit nieuwe apparaat kunt u veel meer. Zelf contact leggen met de zorgcentrale van Zuid-Zorg, maar bijvoorbeeld ook met mantelzorg, het ziekenhuis of de huisarts.
De zorgcentrale kan ook contact met u opnemen. Dat kan gaan van een simpel “hoe is het met u?” tot en met insulinebegeleiding op afstand.’ Greidanus vertelt met smaak hoe tachtig procent van de ouderen na drie maanden hun tablet graag wilde houden omdat hun wereld groter was geworden.
‘Ze werden wel intensief begeleid, want iemand van 92 kun je geen tablet geven en zeggen zoek het zelf maar uit. ZuidZorg heeft een grote ledenorganisatie met onder anderen vrijwilligers, vaak gepensioneerden, zij nemen die begeleiding voor hun rekening.’

Hebt u een achtergrond in de ICT of in de zorg?
‘Ik ben een en al zorg! In 1981 ben ik in de zorg begonnen en heb ervaring opgedaan als ambulanceverpleegkundige, ic-verpleegkundige en diabetesverpleegkundige. De laatste dertien jaar was ik manager in de zorg. Als ik zonder werk zou komen, zou ik het uitvoerende werk zo weer oppakken. Maar als je in de zorg wilt opklimmen, moet je weg van het bed, wordt altijd gezegd en dat klopt ook. Een aantrekkelijk aspect van mijn huidige functie is dat ik invloed kan uitoefenen op hoe de toekomst van cliënten die thuis wonen er gaat uitzien.’
Een gemakkelijk parcours is dat niet. Opmerkelijk genoeg hebben cliënten vaak minder reserves ten aanzien van zorginnovaties dan zorgprofessionals.