Community Abonneren
×

Huidige stelsel verlamt ontwikkeling eerstelijnszorg

Oproep Roer Moet Om wordt omarmd door InEen: We moeten afstappen van een paar illusies van het zorgstelsel.

In de hele gezondheidszorg zuchten en steunen zorgverleners onder de regeldruk van het huidige systeem. Complexe bekostiging, een woud van declaratieregels, informatiesystemen voor registratie en verantwoording en regels om kwaliteit van de zorg te “meten”. Regels en systemen die door zorgverleners voor een te groot deel als ballast worden ervaren omdat ze niet aansluiten op hun professionele motivatie om patiënten goede zorg te bieden.

Het actiecomité van huisartsen “Het roer moet om” heeft de stoute schoenen aangetrokken en de problematiek luid en duidelijk een stem gegeven. Ze willen samenwerking en niet concurrentie als uitgangspunt nemen. Ze willen de gelijkwaardigheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders herstellen. Ten derde willen ze als leidende principes: vertrouwen in de professional en vermindering van administratieve belasting. Bovendien ervaren zorgverleners onvoldoende steun om samenhangende, multidisciplinaire en programmatische zorg te kunnen organiseren. Niet alleen huisartsen en huisartsenorganisatieslopen hier tegenaan, ook apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen worstelen met deze problemen.