Community Abonneren
×

Struikelblokken en succesfactoren bij e-mental health

Waar kunnen huisartsen en POH ggz het beste beginnen als ze in hun praktijk met e-mental health aan de slag willen? Een inventarisatie van het Trimbos-Instituut.

Er zijn veel patiënten met angst- of depressieve klachten of met problematisch alcoholgebruik. Huisartsen en POH’s ggz kunnen deze patiënten ondersteunen met effectieve online zelfhulp, met of zonder aanvullende begeleiding. Maar soms zien zij door de bomen het bos niet meer. Want waar kunnen ze het beste beginnen als ze in hun praktijk met e-mental health aan de slag willen? Een inventarisatie van wat de eerste lijn nodig heeft om e-mental health vaker in te zetten. 

Sinds 2014 is een van de taken van de huisarts en praktijkondersteuner ggz de vroegsignalering en uitvoering van geïndiceerde preventie (behandeling), onder andere bij depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik. Voor behandeling van deze klachten zijn effectieve zelfhulpprogramma’s beschikbaar. Als er bij een zelfhulpprogramma op het gebied van psychische gezondheid ict aan te pas komt, noemen we dat e-mental health. Mits goed ingezet, draagt e-mental health bij aan betaalbare toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Toch wordt e-mental health nog niet op grote schaal toegepast. Dit artikel gaat in op zaken die de inzet van e-mental health door huisartsen en POH’s ggz kunnen stimuleren. Om dat uit te zoeken, zijn we met hen in gesprek gegaan.

Er zijn bewezen effectieve online zelfhulpprogramma’s voor mensen met depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik beschikbaar. Deze programma’s zijn op twee manieren inzetbaar:
1 als zelfhulp, waarbij de patiënt zelfstandig een programma doorloopt;
2 als begeleide of blended zelfhulp, waarbij de patiënt op een aantal momenten ondersteuning krijgt van de POH-ggz. Ondersteuning van de POH-ggz bevordert de therapietrouw. Op www.thuisarts.nl staat een aantal online programma’s voor patiënten.

Veel huisartsen geven aan dat zij e-mental health willen inzetten, maar niet weten hoe zij moeten starten. In opdracht van VWS heeft het Trimbos-Instituut (van september tot en met december 2014) onderzocht wat huisartsen en POH’s ggz nodig hebben om e-mental health in te zetten. Doel van VWS is het opschalen van het gebruik van e-mental health. Het onderzoek heeft daarover informatie opgeleverd.