Community Abonneren
×

Gaat het roer wel/niet om in de zorg

Handtekeningen en bevlogen huisartsen heeft de politiek op grondvesten doen schudden.

Blije lachende mensen op foto’s, mooie persberichten en gelukkige dokters. Immers het “Roer gaat om”. Gaat dat ook echt gebeuren? De Eerstelijns analyseert.

“Het Roer Moet Om” (HRMO), actiecomité van vijftien opstandige huisartsen die dit voorjaar in actie kwamen en met enorme steun van collega’s en sympathisanten op drie fronten een discussie startten over een drietal problemen. Een actiecomité met een no-nonsense benadering en timing waar de huisartsen koepelorganisaties en –vertegenwoordigers jaloers op waren en die de formele partijen al snel achter zich kregen. Er kwam een plan. Vóór 1 oktober moesten er oplossingen uitgewerkt zijn. De resultaten hiervan zijn: 

Resultaat 1
Minder marktwerking
De Autoriteit Consument en Markt biedt meer ruimte aan eerstelijns partijen om lokaal en regionaal samen te werken in het belang van de patiëntenzorg. En minder snel te straffen, maar eerst te waarschuwen. Een mooi resultaat met een interessant perspectief. Het is nu afwachten tot er afspraken worden gemaakt en er toch iemand aan de bel trekt. Dan ontstaat er jurisprudentie wat de ruimere regelgeving in de praktijk waard is. Er is nog wel een aantal vragen: Hoe zullen we dit te weten komen? Wie zal hierover rapporteren of melden? De huisartsenzorg is functioneel omschreven in de Zvw. Zullen andere partijen dan huisartsen zich hier ook op beroepen en hoe worden zij dan beoordeeld? De intenties van partijen zijn goed. Over de uitvoering waren er weinig discussiepunten. Op dit punt kan HRMO niet meer zoveel betekenen en moeten de reguliere partijen de uitvoering bewaken.

Resultaat 2
Minder bureaucratie
De creatieve absurdistische benadering van het actiecomité heeft de juiste snaar geraakt. Voorbeelden van jaarlijkse machtigingen voor niet meer aangroeiende geamputeerde ledematen of zinloos extra papierwerk bij wondbehandelingen of incontinentiezorg hebben hun werk gedaan. Er is zelfs het boekje ‘Help! de dokter…’ over verschenen (gratis te downloaden via www.hetroermoetom.nu). Het was geen zware discussie. Het terugdringen van administratie is ook in het belang van de zorgverzekeraars. Minder controle op de uitvoering levert ook minder verwerking en kosten op. Maar geeft ook minder zicht en controle op de werkzaamheden van de huisartsen. Dat geeft nog bedenkingen. Is de controledrift opgewassen tegen minder regels of ontstaan er nieuwe regels? Ontstaan bij een eerstvolgende fraude toch weer nieuwe voorwaarden? Toch lijkt de overeenstemming op dit punt groter dan de verschillen. Op dit punt kan HRMO ook niet zoveel meer betekenen en moeten LHV, InEen, ZN en NZa vinger aan de pols houden.

Resultaat 3
Kwaliteit
HRMO wil meer vertrouwen in de professional, minder vinkjes zetten en geen indicatoren verzamelen die geen toegevoegde waarde leveren aan (het verbeteren van) het medisch proces. Dit item was een lastig opgave.