Community Abonneren
×

Nieuwe masterclass eHealth: van strategie naar toepassing

Begin 2016 gaat de eerste editie van de masterclass eHealth strategie voor bestuurders van start, een initiatief van SmartHealth en De Eerstelijns.

ECG in zakformaat

Begin 2016 gaat de eerste editie van de masterclass eHealth strategie voor bestuurders van start, een initiatief van SmartHealth en De Eerstelijns. Jan Erik de Wildt, programmacoördinator van de nieuwe leergang, over de noodzaak van digitale transformatie en de opzet van de nieuwe masterclass.

Jan Erik de Wildt was de afgelopen zeven jaar de programmacoördinator van de masterclass Eerstelijns Bestuurders, die in samenwerking met de Universiteit van Tilburg word georganiseerd. Vanuit die ervaring stelt hij vast dat zorgbestuurders over het algemeen goed aanvoelen dat eHealth voor ingrijpende veranderingen gaat zorgen. “Ze lezen ook kranten en vakbladen, gebruiken zelf apps en online diensten, en zien de toepassingen uit de grond schieten. Ik zie dat ook bij collega’s van andere zorggroepen. Maar het besef dat die nieuwe eHealth diensten eraan komen is een eerste stap, voor een succesvolle toepassing ervan in je eigen organisatie heb je ook nieuwe vaardigheden nodig als bestuurder.”

Eerst digitale kennis verbreden, dan leren toepassen

Volgens De Wildt lenen complexe vraagstukken als het succesvol kunnen toepassen van digital health zich goed voor het format van de masterclass. “Je kunt in een korte, intensieve periode eerst kennis en inzicht aanbieden, en daarna op basis van praktische cases hands-on ervaring opdoen met nieuwe manieren van werken, methoden en digital skills. De samenstelling van de masterclass met bestuurders (en projectleiders) vanuit de eerste lijn, GGZ en transmurale omgevingen zorgt voor een goede uitwisseling en verrijking van inzichten.”

De opzet van de nieuwe masterclass valt in drie onderdelen uiteen. In de eerste blokken verbreden de cursisten hun kennis over eHealth vanuit een perspectief dat breder is dan alleen technologie. Gastdocenten die tot de top van hun vakgebied behoren belichten de grotere rol van de zorgconsument, bekostigingsaspecten, maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe zorgtechnologie en vragen rond privacy en datalekken.

model Masterclass eHealth strategie

Grote verschillen in eHealth readiness

“Die eerste blokken dienen om het beeld compleet te maken voordat je dieper kunt ingaan op de strategie van je eigen organisatie en de eHealth projecten die daaruit voortkomen”, aldus De Wildt. Hoe ver is de organisatie? Volgens de programma coördinator zijn er grote verschillen in de eHealth readiness van organisaties, of het nu om de eerste lijn, ziekenhuizen, GGZ of de care gaat. “In deze masterclass maken we intensief gebruik van een nieuw ontwikkelde assessment tool waarmee we aan het begin van de masterclass de cursisten een beter inzicht kunnen geven in de vraag welke vaardigheden aanwezig zijn of ontbreken. Die checklist stuurt het onderwijs in de leergang, zodat de cursisten informatie krijgen aangeboden die past bij hun eigen situatie. Met de online checklist kun je ook na de leergang effectiever bijhouden hoe de organisatie zich ontwikkelt.”

Samenwerking met Smarthealth

Niet alleen de nieuwe technologie, maar ook regulier ICT-beleid is vanouds een lastig gebied voor veel zorgbestuurders die de strategische eHealth portefeuille beheren. De Wildt: “Door de samenwerking met SmartHealth hebben we toegang tot veel kennis en ervaring, die vaak ook buiten de zorg is opgedaan. Iedereen begrijpt dat de zorg zijn eigen dynamiek en randvoorwaarden kent.”

“Maar we moeten wel leren van de best practices op het gebied van strategisch denken, verdienmodellen, ontwikkelmethoden als agile en scrum en het omgaan met informatiearchitecturen en -modellen. Bestuurders moeten van binnen uit ervaren hoe die digitale industrie nu werkt. Niet alleen omdat we te maken krijgen met toetreders van buiten, maar vooral omdat een goede inzet van eHealth onontkoombaar zal zijn om de zorgkosten te beteugelen en de kwaliteit op peil te houden of te verhogen.”

Bekijk de masterclass eHealth strategie 2016 website voor meer informatie over docentenprogramma en inschrijven voor de leergang.